Samarbetet är det första i världen där ett datacenter som redan är i drift och använder sig av en indirekt luftkylningsteknik modifieras för att kunna leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet.

På en global nivå är datacenterindustrin en stor användare av el, med tre procent av världens samlade elanvändning. Eftersom kraftsystemet i stora delar av världen har en avsevärt sämre klimatprestanda än i Sverige, betyder det även att ”molnet” står för två procent av världens koldioxidutsläpp.

Varje gång vi surfar på internet, streamar en TV-serie eller använder oss av ”molnet”, så startar en process i ett datacenter. Om det är ett energislukande och fossilbränsledrivet datacenter som släpper ut överskottsvärme i atmosfären, så bidrar vi som individer till klimatförändringarna.

– På DigiPlex är vi mycket stolta över att den överskottsvärme vi producerar kan  värma upp tusentals Stockholmshushåll istället för att gå spillo. Digitaliseringen måste stötta ökad hållbarhet, och partnerskapet med Stockholm Exergi är ett stort steg framåt, säger Gisle M. Eckhoff, VD på DigiPlex.

– Avtalet med DigiPlex innebär en ökad återvinning av överskottsvärme, samtidigt som det  visar att värmeåtervinning till fjärrvärmesystemet också är möjligt med indirekt luftkylningsteknik. Som en del i vår strävan för att göra Stockholm fritt från fossila bränslen, har vi satt ett  mål att tio procent av Stockholms uppvärmningsbehov ska utgöras av återvunnen värme från datacenter. Det här partnerskapet är ett viktigt steg på vägen, säger Anders Egelrud, VD på Stockholm Exergi.

Nästan nittio procent av alla byggnader i Stockholm är anslutna till fjärrvärmenätet. Den svenska huvudstaden är en av de få städerna i världen där storskalig värmeåtervinning från datacenter är möjlig.

– Digitalisering måste gå hand i hand med utvecklingen av miljöteknik. Då Stockholm är världsledande inom båda dessa områden är det här ett naturligt steg att ta för staden. Att använda smarta tekniska lösningar som att dra nytta av återvunnen datacentervärme till stadens uppvärmningsbehov är en del av miljömålet att bli en fossilbränslefri stad till 2040. Jag är fast besluten att göra Stockholm till ett viktigt nav för hållbara datacenter, säger Karin Wanngård, Finansborgarråd i Stockholm.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2018-03-12