I en krönika i facktidningen Bioenergi berättar Erik Dotzauer om problemet med att sol- och vindkraft inte ger någon elektricitet när det är vindstilla och mörkt, samtidigt som Sverige avvecklar kärnkraften och gör det olönsamt att bygga kraftvärme.

Grundproblemet handlar om att el måste skapas samtidigt som den förbrukas. För att sol- och vindkraft ska kunna bli en grundpelare i vårt framtida elsystem måste de kompletteras med kraftkällor som vi kan styra. En sådan källa är kraftvärmeverk, där vi kan justera proportionerna mellan värme och el för att parera svängningar i marknaden.

Problemet ställs på sin spets just nu, eftersom en stor del av Sveriges kraftvärmeverk ska ersättas just de närmsta åren eftersom de är byggda på 1960- och 1970-talet och går i pension. För fjärrvärmebolag som Fortum Värme gör brister i befintliga regelverk och låga elpriser att det är svårt att ersätta dem med nya kraftvärmeverk, som är mycket dyrare att bygga än rena värmeverk.

Inget problem för fjärrvärmebolagen, som har värme som sin huvudsyssla, men för samhället kan det leda till stora problem som blir dyrare att fixa i efterhand än att göra rätt från början.

Läs gärna hela krönikan i Bioenergitidningen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-11-22

Kategorier