Bolaget uppvisar en stabil ekonomi som har skapat förutsättningar för omfattande investeringar för en mer resurssnål och förnybar fjärrvärme – ett viktigt bidrag i Stockholms klimat- och miljöarbete.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 751 MSEK (3 556) och jämförbart rörelseresultat hamnade på 1 061 MSEK (1 084). Det är något lägre än föregående år vilket huvudsakligen beror på uppstartskostnader i samband med drifttagandet av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Resultat efter skatt uppgick till 793 MSEK (535). Det är bättre än samma period förra året då 2015 års resultat påverkades negativt av en engångskostnad för förtidslösen av lån.

”En fortsatt hög nyförsäljning visar att fjärrvärmen och fjärrkylan står sig stark och bildar en unik plattform för fortsatt affärsutveckling. Det första halvåret 2016 har präglats av stark framdrift i projekt som bidrar till en fortsatt hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Till exempel uppstarten av det nya biokraftvärmeverket har mycket stor betydelse”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Flera viktiga händelser banar väg för mer förnybart

Under årets första halvår togs det nya biokraftvärmeverket (286 MW värme och 130 MW el) i Värtan i drift och det började leverera värme till stockholmarna. Verket invigdes officiellt den 8 maj med över 800 gäster, däribland kunder, beslutsfattare, samarbetspartners, medarbetare och såväl nationell som internationell media på plats. Biokraftvärmeverket tas i kommersiell drift under hösten 2016 och kommer då att leverera värme till 190.000 lägenheter.

Inom ramen för Fortum Värmes affärskoncept Öppen Fjärrvärme® har Fortum Värme tecknat flera avtal om värmeåtervinning, bland annat med Ericsson och GleSYS. Vidare har Fortum Värme tillsammans med Stockholm Business Region, Stockholms stad, Stokab och Ellevio inlett ett samarbete för att möjliggöra en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm. Öppen fjärrvärme är en viktig del i detta.

Under perioden har också ytterligare ett steg tagits mot att förverkliga Fortum Värmes långsiktiga strategi att renodla och utveckla värme- och kylaverksamheterna i Stor-Stockholm. Den 1 juli tecknade Fortum Värme och iCON infrastructure avtal om försäljning av gasverksamheterna Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB. Försäljningen är villkorad av ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad senare i höst.

Läs hela delårsrapporten för januari–juni 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26