Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och bidrar till att göra Stockholms parker och gator grönare. Väl i jorden är biokolet en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom kolet bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år.

När biokol används till Stockholms stadsträd kan man ersätta ändliga material som torv, sand och lera. En annan effekt är att biokolet drar till sig näringsämnen och håller dem, vilket minskar näringsläckaget till vattendragen. Näringsläckage orsakar problem med igenväxande sjöar och algblomning i Östersjön.

– Det är fantastiskt spännande att Stockholm nu får vara med och leda utvecklingen inom det här innovativa området. Pilotprojektet i Stockholm ger en klimatbesparing som motsvarar 3500 miljöbilar. Potentialen är stor, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Biokolet i Stockholm ska framställas av det lokala park- och trädgårdsavfallet. Det är ett avfall som idag är svårt att bli av med och som hittills har energiåtervunnits eller gjorts till kompost. Biokolsproduktionen blir ett sätt att hantera avfallet och skapar samtidigt ett effektivt kretslopp. Insamlingen av trädgårdsavfall kommer att ske på Stockholm Vattens återvinningscentraler.

– Genom att göra biokol av trädgårdsfallet ökar resurseffektiviteten i avfallshanteringen. Vi hoppas att fler stockholmare lockas att lämna in sitt trädgårdsavfall när de vet att det blir en så konkret klimat- och miljöåtgärd, säger Jonas Dahllöf enhetschef på Stockholm Vatten.

I själva framställningsprocessen genereras värme som Fortum Värme återvinner i sitt fjärrvärmenät inom ramen för Öppen Fjärrvärme. Målet för Stockholm biochar project är att producera värme för att värma 400 lägenheter.

– Inte nog med att biokol gör vår stad grönare, det är också en naturlig kolsänka när vi gräver ned den. Dessutom skapas klimatpositiv värme i själva framställningsprocessen – värme som vi återvinner i vårt system och värmer Stockholmarnas hem med. En framtida storskalig satsning på biokol skulle kunna innebära att vi kan försörja 80 procent av Stockholms invånare med en totalt sett klimatpositiv värme, säger Kåre Gustafsson, ansvarig för biokolsprojektet på Fortum Värme.

Under 2016 ska den första pilotanläggningen tas i drift. Planen är att i steg två att utöka till en kapacitet som motsvarar 5 stycken pilotanläggningar. Pilotanläggningen i Högdalen blir Sveriges första anläggning för framställning av biokol.

Bakgrund

Av 155 deltagande städer blev Stockholm en av fem vinnare i den prestigefyllda tävlingen Mayors Challenge. Stadens vinnande bidrag skapar ett kretslopp där stadens park- och trädgårdsavfall omvandlas till biokol och fjärrvärme. Biokolet används sedan till jordförbättringsmedel för stadens träd. Bloomberg Philanthropies belönade idén med 1 miljon euro och arbetet med Stockholm Biochar Project startades. Projektet kommer att drivas under tre år med Stöd av Bloomberg Philantropies med målet att projektet ska spridas till fler städer världen över.

Stockholm biochar project är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad, Stockholm Vatten och Fortum Värme.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-29