Igår höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av Vivianne Gunnarsson och Göran Långsved samt nyval av Johan Ekwall och Alexandra Grimfors, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand, Susanne Jonsson, Per Langer och Andreas Tiedtke, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor
Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen
Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 284 375 kronor för hela styrelsen.

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 800 miljoner kronor. Övriga medel, 4 657 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26