Idag har Fortum Värme, som ägs till lika delar av Stockholm stad och Fortum, hållit ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter nominerade av Stockholms Stadshus: Therese Carlborg, Vivianne Gunnarsson, Göran Långsved och Sten Nordin.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand och Susanne Jonsson samt nyval av Per Langer och Andreas Tiedtke, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor

Deloitte AB omvaldes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 280 000 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 400 miljoner kronor. Övriga medel, 4 653 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26