Vid årsstämman i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) den 23 april 2015 fattades beslut om sammansättning av styrelsen samt utdelning till ägarna.

Årsstämman valde följande styrelseledamöter nominerade av Stockholms Stadshus: Therese Carlborg (nyval), Vivianne Gunnarsson (omval), Göran Långsved (nyval) och Sten Nordin (nyval).

Therese Carlborg (m) har en bakgrund som politisk tjänsteman och som förtroendevald politiker. Till vardags arbetar Therese som Government Affairs Director inom läkemedelsindustrin och har en bakgrund som strategisk rådgivare inom energisektorn.

Vivianne Gunnarsson (mp) har en bakgrund som miljö- och konsumentborgarråd inom Stockholms stad och är idag ledamot i Stockholms läns landsting (SLL) samt har flera olika uppdrag inom SLL samt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Göran Långsved (s) har en bakgrund från flera roller inom Stockholms stad bland annat som fastighetsdirektör, stadsdirektör, förvaltningschef på exploateringskontoret och borgarrådssekreterare. Göran har även arbetat som VD i olika bolag och är idag VD och konsult i eget bolag.

Sten Nordin (m) har en bakgrund som borgarråd, ledamot av Riksdagen och senast som Stockholms stads finansborgarråd 2008-2014. Sten är idag ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och innehar styrelseuppdrag knutna till Stockholms stad samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Årsstämman valde följande styrelseledamöter nominerade av Fortum: Göran Hult (omval), Ola Hökstrand (nyval), Susanne Jonsson (omval) och Markus Rauramo (omval).

Göran Hult arbetar som forsknings- och utvecklingschef på Fortum samt med Fortums delägande i de svenska kärnkraftsbolagen. Han har styrelseuppdrag inom bland annat Elforsk AB samt Power Circle AB.

Ola Hökstrand arbetar som chef för utvecklingen av solenergilösningar inom Fortum.

Susanne Jonsson arbetar som koncerncontroller inom Fortum och innehar flera styrelseuppdrag inom olika Fortumverksamheter.

Markus Rauramo arbetar som divisionschef för värme, sol, elförsäljning och nya affärer i Fortum och innehar flera styrelseuppdrag inom bland annat Wärtsilä Oyj and Ahlström Oyj.

Arbetstagarorganisationerna valde följande arbetstagarrepresentanter som ordinarie medlemmar: Rickard Stenberg (omval), Arth Uddin (omval) och Anders Marklund (omval) och Jan Persson (omval) som suppleanter.

Beslut om utdelning
Årstämman i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) har beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, lämna utdelningen oförändrad på totalt 400 miljoner kronor. Utbetalningen kommer att genomföras under maj 2015.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26