Igår, den 24 november, inspekterade Arbetsmiljöverket de vidtagna åtgärderna i bränsletunnlarna och arbetet har nu återupptagits.

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket den 14 november vid sin inspektion ett noterade antal förbättringsåtgärder relaterade till skyltning, nödbelysning och utrymningsvägar. Då utfärdades byggstopp till dess villkoren var uppfyllda.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier