Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Igår, den 24 november, inspekterade Arbetsmiljöverket de vidtagna åtgärderna i bränsletunnlarna och arbetet har nu återupptagits.

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket den 14 november vid sin inspektion ett noterade antal förbättringsåtgärder relaterade till skyltning, nödbelysning och utrymningsvägar. Då utfärdades byggstopp till dess villkoren var uppfyllda.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier