Motiveringen är inte bara en hyllning till utformningen av vårt nya landmärke i terrakotta, utan dessutom till vår förnybara fjärrvärme:

”Byggnaden är unik i sin miljömässiga ambition och arkitektiska form. Det är den största urbana biobränsleeldade kraftvärmeverket i världen. Dess själva existens innebär en betydande reduktion av en hel stadsdels ekologiska avtryck samtidigt som den producerar säker, pålitlig kraftvärme för en växande stad. Projektet är baserat på en holistisk och hållbar framtoning med fokus på att reducera CO2-avtrycket för staden inkluderat individuella byggnader -genom tillgängligheten av fjärrvärme. Den böljande fasaden av terrakottapaneler minner om de historiska industriella tegelbyggnaderna i närheten och hjälper till att mjuka upp storleken på den storskaliga byggnaden, medan dess dynamiska form stolt uttrycker dess viktiga funktion och är unik i sin form och storlek.

Den förfinade detaljrikedomen och materialen uppmuntrar den växande staden att smyga sig upp nära de grästäckta ytorna och uråldriga träd.

Formen på byggnaden och karaktären på fasaden utrycker dess viktiga roll medan den terrakottatäckta fasaden knyter an till platsen och dess industriella förflutna. Dess unika kurviga yta erbjuder en transparens som diskret avslöja aktiviteterna där inne – eftersom säker, pålitlig och miljömässigt ansvarsfull energiproduktion inte är något att dölja.”

Fakta: priset

Vinnare i kategorin: Architectural Design / Green architecture
Plats: Stockholm, Sweden
Företag: U.D.Urban Design AB
Designteam:  Helena Glantz (Urban Design), Erik Jarlöv (Urban Design), Jesper Gottlieb (Gottlieb Paludan), Michael Krarup (Gottlieb Paludan)

Tips: Läs gärna mer direkt på utmärkelsens hemsida.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-10-18