Den nya blandstaden kommer att ha skolor, bostäder och arbetsplatser. Området utvecklas successivt fram till 2030 och Fortum Värme installerar fjärrvärme i takt med att Stora Sköndal växer. Stadsdelen designas med hänsyn till unika historiska värden och enastående natur. Varma parkbänkar under kalla vinterdagar är en del av helheten, säger Christer von Essen, Vd Stora Sköndal Framtidsutveckling AB.

Stiftelsen Stora Sköndal

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. På stiftelsens område vid Drevviken finns allt från förskolor, äldreomsorg och neurologisk rehabilitering till stödboende med träningslägenheter. Bostadsbeståndet består bland annat av seniorlägenheter, studentrum och villor. Och Fortum Värme är glada över det långsiktiga samarbetet.

-Vi tror att långsiktighet och hög leveranssäkerhet är viktig för området. Vi är mycket glada för samarbetet kring värmelösningen för Stora Sköndal.  När området är fullt utbyggt blir värmeleveranserna på 40-45 gigawattimmar på årsbasis, säger Jan Lindfors, kundansvarig på Fortum Värme.

Stora framtidsplaner

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att under en 20-årsperiod utveckla området vid Drevviken till en modern stadsdel med upp till 6000 bostäder och 3000 arbetsplatser. Stiftelsen vill skapa ett område där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och arbeta.

– Vårt och stadens mål är att utveckla Stora Sköndal till en mer blandad stadsdel präglad av mångfald, med en variation av upplåtelseformer och boendeformer. Vi vill skapa en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och inbjudande, säger Christer von Essen.

Spännande bakgrund

Samarbetet mellan stiftelsen och Fortum Värme går flera år tillbaka i tiden. 2007 bestämde sig Stiftelsen Stora Sköndal för att koppla bort fjärrvärme för att investera i en pelletspanna. När Fortum Värme år 2013 knackade på dörren och frågade om stiftelsen ville utveckla Öppen Fjärrvärme så påbörjades ett ömsesidigt utvecklingsarbete för att skapa en integrerad värmelösning. Öppen Fjärrvärme innebär att Fortum Värme köper överskottsvärme från exempelvis pelletspannor, datahallar eller livsmedelsaffärer. Både stiftelsen och energibolaget hittade värdefulla synergier genom att samarbeta.

– Genom Öppen Fjärrvärme kunde stiftelsen låta pelletspannan vila under sommarhalvåret och slapp därmed problem med att köra mycket små laster i pannan. Under vintern däremot kunde Stiftelsen Stora Sköndal utnyttja pelletspannan maximalt och allt värmeöverskott kunde de sälja till Fortum Värme. En äkta vinna-vinna-situation både hållbarhetsmässigt och affärsmässigt, berättar Jan Lindfors.

I samband med att området vid Drevviken ska utvecklas kraftigt under 20 år så utvecklar parterna också energisamarbetet ytterligare genom det nya avtalet, avslutar Jan Lindfors.

 

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26