Miljöminister Karolina Skog och Fortum Värmes hållbarhetschef Ulf Wikström var två av deltagarna i ett panelsamtal hos Hagainitiativet. Temat var transparens om företagens klimatarbete och miljöministern inledde med att berätta om vilka förväntningar hon tycker att näringslivet kan ställa på politiken:

– Jag tycker att ni kan förvänta er att politiker ska vara tydliga. Tyvärr är vi idag inom klimat och miljö inte tillräckligt tydliga, anförde Karolina Skog.

Karolina Skog berättade att hon hoppades på ökad tydlighet när det klimatpolitiska ramverket finns på plats. Samtidigt lät hon inte vänta på att berätta hennes egna förväntningar på företag i Sverige.

– Det första jag förväntar mig av er är att ni är med på resan och det är för att jag tänker att ni ska överleva. Att ni inte stannar kvar på stationen när det klimatpolitiska tåget går. Det har lämnat stationen, sade miljöministern.

Miljöministern berömde också bolagen när det handlar om hur de bedriver sitt klimat- och miljöarbete. Enligt Karolina Skog har det blivit bättre.

– Jag får ofta frågan ”behöver jag jaga företag eller jagar företagen mig” och det är ofta det senare. Det är några av er som ligger på otroligt mycket och tjatar och vill ha ganska mycket av mig på ett väldigt bra sätt, berömde hon.

Transparens och helhetssyn

Mikael Karlsson, forskare på KTH, talade om vikten av transparens för att människor ska känna tillit till bolagens miljöarbete.

– Transparens är viktig eftersom den kan bygga tillit och det är en bristvara i dag i samhället i väldigt många sammanhang. Tillit är fundamentalt i ett modernt risksamhälle, enligt honom.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, gav sin syn på hur transparens påverkar bolagens affärer. Han håller med om att det är ett sätt att bygga upp förtroende men att det finns nya utmaningar kopplade till transparens.

– Det nya som jag tycker är utmanande det är ju bristen på en holistisk syn, att se sammanhanget och hela värdekedjan. Där är kanske inte just transparensen viktigast utan mera hur man ska paketera informationen så att den blir begriplig för dem som behöver ha den, förklarade Ulf Wikström

Politiska beslut ska bygga på fakta

Seminariets avslutades med en paneldiskussion där Ulf Wikström förtydligade att det inte är bristen på transparens som är det största problemet utan bristen på tydliga och faktabaserade styrmedel från politiskt håll.

– Säger en utredare att det här ska ni göra, skjut prick på det, gör det och föreslå inte något annat, uppmanade han.

Miljöministern gick på samma linje:

– Stort tack för inspelet om faktabaserade styrmedel. Vi behöver stöd och kraft in mot politiken så att vi klarar av att ta beslut framåt om faktabaserade styrmedel. Jag försöker hitta sätt att arrangera det så att vi inte börjar sitta och förhandla styrmedel. För det tycker jag inte vi ska göra. De ska vara faktabaserade, svarade miljöminister Karolina Skog.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2017-10-25