Det 300 mil långa nätet sträcker sig från Sigtuna i norr, till Farsta i söder. Utöver vanliga bostäder, förser det även skolor, arbetsplatser, sjukhus och en rad andra lokaler med återvunnen eller förnybar värme under årets kalla månader. Faktum är att kretsloppet under våra fötter möter en dryg miljon människor, varje dag. Att det fungerar som det ska är därför avgörande, och det är där Johan och Kent kommer in i bilden. Johan är geografiområdesansvarig för alla delar av distributionsnätet i södra Stockholm.

För Kent ligger fokus på att säkra arbetsmiljön för de som jobbar med nätet, både entreprenörer och Exergis egen personal. I sin roll som Safety & Quality Manager ser han till att samtliga följer de rutiner och regler som finns så att inga olyckor sker.  Han jobbar också för att omgivningen ska påverkas så lite som möjligt av buller och damm och dessutom kontrollerar han kvaliteten av arbetet löpande.

När vi ber dem förklara hur nätet fungerar, liknar Johan det vid ett blodomlopp där produktionsanläggningarna, de olika kraftvärmeverken, är själva hjärtat. Närmast det finns de största delarna av nätet, lite som kroppens aorta. Dessa blir sedan mindre och mindre ju längre ut i nätet vi kommer. Nätet går alltid med dubbla rör, ett med hett vatten från anläggningarna och ett för att leda det sedan svalare vattnet, returvattnet, tillbaka för att värmas upp på nytt. Principen är ungefär densamma som när nätet byggdes, men tekniken har blivit betydligt modernare sedan dess.

Nätet, som är ett av Europas största, genomgår ständigt förbättringar och uppdateringar som ett led i att öka energieffektiviteten och därmed också minska dess miljöpåverkan. Det förebyggande underhållet, som sker via övervakningssystem, flygtermografering och ronderingar, är viktigt, poängterar Kent.

Underhållet av distributionsnätet berör allt från reparation av skadade ledningar, till att byta ut äldre delar och ersätta dem med ny teknik. Allt för att du, och resten av Stockholm ska ha tillgång till miljövänlig och pålitlig energi när och där du behöver den.