Forskningsanläggningen är ansluten till biokraftvärmeverket i Värtan. Målet är att de tester som genomförs i anläggningen, tillsammans med studier, ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning.

En blå container som innehåller forskningsanläggningen

Vad vi testar

Eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av forskningsanläggningen om att utvärdera och anpassa bio-CCS tekniken för just biokraftvärmeverket i Värtan. En lång rad tester utförs, mestadels i egen regi, men även KTH är involverade.

Några exempel på vad vi gör i forskninganläggningen:

Läs Stockholm Exergis pressmeddelande om stödet från Energimyndigheten

Läs nyhet på Energimyndighetens webb om testanläggningen