Det här gör vi i testanläggningen

Testet kommer att pågå fram till juni 2020 och målet är att anläggningen tillsammans med en integrationsstudie ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning.

Eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av testanläggningen om att utvärdera och anpassa Bio-CCS tekniken för just biokraftvärmeverket i Värtan. I testanläggningen kommer detaljerade provprogram att genomföras och omfatta både praktiska prov och analyser. Det handlar om att förstå hur olika delar av processen som exempelvis rökgaser, tryck och temperaturer påverkar. Systemet kommer också att stresstestas och parallellt med de fysiska testerna genomförs simuleringar.

 

Energimyndigheten skriver i sitt beslut om att ge Stockholm Exergis testanläggning ekonomiskt stöd: ”Energimyndigheten bedömer att nya tekniker för att avskilja koldioxidutsläpp är ett viktigt bidrag till de svenska klimatmålen om att uppnå nettonollutsläpp senast 2045 och därefter negativa utsläpp. Den föreslagna koldioxidavskiljningstekniken som ska testas i projektet bedöms även ha ett högt nyhetsvärde då CCS (Carbon Capture and Storage) på biokraftvärmeverk är ett relativt outforskat område.”

Läs Stockholm Exergis pressmeddelande om stödet från Energimyndigheten

Läs nyhet på Energimyndighetens webb om testanläggningen