Det här gör vi i forskningsanläggningen

Forskningsanläggningen är ansluten till biokraftvärmeverket i Värtan. Tester i anläggningen pågick fram till juni 2020 och målet är att anläggningen tillsammans med en integrationsstudie ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning.

Eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av forskningsanläggningen om att utvärdera och anpassa bio-CCS tekniken för just biokraftvärmeverket i Värtan. I forskningsanläggningen kommer detaljerade provprogram att genomföras och omfatta både praktiska prov och analyser. Det handlar om att förstå hur olika delar av processen som exempelvis rökgaser, tryck och temperaturer påverkar. Systemet kommer också att stresstestas och parallellt med de fysiska testerna genomförs simuleringar.

Läs Stockholm Exergis pressmeddelande om stödet från Energimyndigheten

Läs nyhet på Energimyndighetens webb om testanläggningen

Testresultaten hittills

Sedan december har vi fokuserat på att optimera infångningen av CO2 och att förbättra metoder för bland annat provtagning, mätning, analys och monitorering. Under februari har vi testat olika varianter av absorptionsvätskan som kan användas för att lagra den infångade koldioxiden. Parallellt pågår en utredning om förutsättningar för en fullskalig bio-CCS anläggning vi Värtaverket.