Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet. Alla företagen i Hagainitiativet har åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 procent till år 2020 och vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030.

Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisar vi företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Medlemmar

I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.

Lär dig mer: