Stockholm Exergis mentorskapsprogram har varit mycket uppskattat i flera år och möjliggör för oss att visa upp vårt företag men hjälper även nästa generation kvinnor in i energi- och miljöbranschen.

Sök till mentorskapsprogrammet 

Fördelar med kvinnliga mentorskapsprogram

Vi vet att det finns många fördelar med att hålla kvinnliga mentorskapsprogram:

Träffarna med adepterna planeras utifrån adepternas respektive intresseområden och önskemål. Detta är givande både för medarbetare och adepter som återberättar om hur intressant och utvecklande mentorskapsprogrammet är.

Vill du veta mer om mentorskapsprogrammen eller är du intresserad att vara adept?

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt kvinnliga mentorskapsprogram