Vi vill göra det lätt för dig!

För framtidens fjärrvärme

Vi har utvecklat ny teknik för att skapa den bästa upplevelsen för er. Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att uppgradera utrustningen för mätdatainsamling i samtliga fjärrvärmecentraler i Stockholm. Moderniseringen möjliggör förbättrad balansering av fjärrvärmesystemet och optimerad energitillförsel till anslutna fastigheter vid extremt kalla dagar. Arbetet kommer att ske löpande under tre år och vi hör av oss innan vi uppgraderar hos er.

Läs mer här

Nej, vi använder inte regnskog för att värma Stockholmarna.

Vår ambition är att enbart använda återvunna eller förnybara bränslen i vår produktion. Biobränsle är en viktig pusselbit för en hållbar stockholmsregion. Den flis vi använder kommer oftast som restprodukt från skogsaverkningen i Norden och Baltikum. Ibland måste vi dock köpa in biobränsle från andra delar av världen, främst när något (oftast väder och vind) har sänkt tillgången på bränsle i närområdet. Då behöver vi köpa in bränsle från andra delar av världen för att möta Stockholms energibehov. Vid två tillfällen har vi fått leveranser från en eukalyptusodling specifikt för energiskog. Odlingen är certifierad för ansvarsfullt skogsbruk, och vi har gjort platsbesök inför den första leveransen.

År 2015 blev vi Europas första energibolag certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC®) standard för spårbarhet (Chain of Custody Standard). Det innebär att FSC® varje år gör en revision där vi måste visa att vårt skogsbränsle är hållbart. Det är något vi håller mycket hårt på.

Den bästa energikällan är dock sådant som samhället ändå producerar, som annars hade gått till spillo. Vi har återvunnit energi tillsammans med stockholmarna i decennier. Varje dusch, varje bad, varje datahall eller kyldisk i livsmedelsbutiken kan potentiellt leverera värme som vi kan använda oss av.  Vi arbetar konstant på att effektivisera och hitta nya möjligheter för att återanvända stockholmarnas spillvärme. Med gemensam kraft värmer vi Stockholm.

Läs gärna mer om våra biobränslen

Här kommer tips vi varmt rekommenderar:

Energideklaration

Är det dags att förnya energideklarationen? Här arbetar vi med analyser av samtliga energiflöden i er fastighet och identifierar vilken effektiviseringspotential som finns. Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning.

Vi hjälper gärna till.

Energideklaration

Gå en av våra kurser – en investering för att möjliggöra både ökad komfort och sänkta kostnader 

Visste du att vi erbjuder kurser med expertrådgivning och energieffektivisering för att ni ska kunna effektivisera era energikostnader?
Här kan du läsa mer om hur det går till och om hur kurserna kan leda till att föreningen sparar pengar.

Kurser och utbildning

Energikonto blir Mina sidor –  där kan ni logga in med BankID!

Från och med februari 2019 kommer vi att byta namn på ert Energikonto, som istället kommer att heta Mina sidor. Med detta tillkommer en mängd nya praktiska funktioner och tillval. Dessutom kommer ni också att kunna logga in med BankID. Enkelt och säkert.  

 

 

 

Läs mer här

Delbetala föreningens nya fjärrvärmecentral? Självklart!

En investering i en ny modern fjärrvärmecentral ger många fördelar – klimatsmart, driftsäkert, tyst och rent. Behöver föreningen hjälp med finansieringen erbjuder vi er förmånliga villkor.

 

Delbetala fjärrvärmecentralen

Varmt välkomna, Typhon 15

En dag under 2017 blev vi kontaktade av bostadsrättsföreningen Typhon 15, som var intresserad av att installera fjärrvärme hos sig. Fastigheten hade sedan några år redan fjärrvärme för uppvärmning av sitt varmvatten och hade förberett för en undercentral i källaren. Typhon 15 hade direktverkande el som uppvärmning, men kontaktade nu oss för att byta ut elen mot fjärrvärme. 

Vi var glada att få hjälpa till och i januari 2018 satte vi igång projekteringen. Ett omfattande arbete gjordes med håltagningar för byggnationen och vi jobbade på för att hinna bli klara till nästa värmesäsong. Fjärrvärmen driftsatte vi till sist den 25 september i år – för att göra det varmt och skönt inne hos de boende på Typhon 15, lagom till att det blev allt kyligare ute. 

Nu har föreningen ett stabilt värmeklimat, levererat på ett tryggt och leveranssäkert sätt. Och dessutom är Typhon 15 numera en del av något större, för genom vårt fjärrvärmenät värmer faktiskt vi en miljon stockholmare varandra, bokstavligt talat. 

För när du duschar tar vi vara på värmen i spillvattnet och återför den till fjärrvärmenätet, vilken i sin tur värmer dina grannar. Eller när du slösurfar på jobbet, så värmer du samtidigt upp ditt eget hem, eftersom vi återvinner överskottsvärmen från servrarna i olika datacenter runt om i staden. Vi vill därför rikta ett stort tack till Typhon 15 och alla andra föreningar som är med och bidrar.

För det är med gemensam kraft som vi tillsammans medverkar till ett hållbart Stockholm.

 

Visa alla nyheter Fortsätt läsa