– Det gäller att prioritera våra investeringsmedel mellan förvaltning av en befintlig anläggningspark, nya anläggningar och affärer och vårt fokus på att ställa om för att bli klimatpositiva 2025. Den här mixen av teknik, strategi och affär passar perfekt för en generalist som mig säger Lisa som är civilingenjör inom industriell ekonomi.

Hon lyfter fram behovet av just generalister på Stockholm Exergi:

– Vi har gott om specialister med otroligt djup kunskap inom produktion och olika teknikdiscipliner, inte minst i mitt eget team. Men det finns också väldigt många roller som passar oss generalister, med bredare utbildning och erfarenhet från helt andra branscher. Så länge du är nyfiken och vill lära dig.

Bygger ett nytt team

När vi träffar Lisa har hon just axlat den nyskapade rollen som chef för våra anläggningar och står mitt uppe i en omorganisation, med ett nytt team. Gruppen består av ett drygt 20-tal kollegor som tidigare har tillhört olika delar av organisationen.

– Det är en rolig utmaning och möjlighet att få bygga upp och utveckla en ny organisation, där jag tror att vi har en potential till erfarenhetsutbyte och synergier genom att samarbeta tätare och genom att styra verksamheten på ett lite annat sätt. Det är ett team med väldigt seniora experter med lång bakgrund inom företaget, som jag också ser fram emot att lära mig nya saker av.

Kan du berätta mer om teamets ansvar?

– Vi har som uppgift att förvalta och utveckla våra anläggningstillgångar så effektivt som möjligt och öka värdet av dem, kort och gott Asset management. Det finns en stor spridning inom anläggningsparken vilket gör det lite utmanande ibland.  Våra äldsta anläggningar har varit i drift ända sedan 1950-talet.Vi arbetar systematiskt och tar årligen tar vi fram anläggningsplaner som sammanfattar behovet av investeringar för den kommande 6-10-års-perioden. Framförhållningen i vår planering är viktig då planen ligger till grund för investeringsprojekt som drivs och leds av vår projektorganisation, där vi är projektägare.

Lyckas bara genom samarbete

Precis som allting annat på Stockholm Exergi så är Lisas team en kugge i ett mycket större hjul. När det gäller anläggningsutveckling samarbetar de väldigt nära drift- och underhållsorganisationen. För att säkerställa rätt effekt och energibalans i systemet sker ett nära samarbete med enheten Affärsutveckling.

– Och när vi väl har bestämt vad som ska göras – bygga nytt, utveckla eller avveckla en befintlig anläggning – så formulerar vi en detaljerad uppdragsbeskrivning åt projektorganisationen, som driver projektet i mål. Det är ett konstant samspel, där alla är experter på sin del i processen och samarbetar. Vi lyckas bara tillsammans.

Rätt krav, på rätt plats och för rätt syfte

Ungefär halva Lisas avdelning består av specialister som är ansvariga för specifika teknikområden och tar fram instruktioner för hur man ska bygga exempelvis värmepumpar, elkraft, automation eller turbiner på Stockholm Exergi så att det blir säkert för dem som jobbar, bra för miljön och fungerar att drifta och underhålla.

– Det är lätt att ställa onödigt höga krav, kräva hängslen och livrem även där det inte behövs. Det är mycket svårare att ställa precis rätt krav, på rätt plats och för rätt syfte. Men det är viktigt eftersom vi inte gillar slöseri, så vi jobbar hårt med att vara pragmatiska och med att samarbeta med den som ska utföra ett arbete. Utan att någonsin tumma på säkerheten.

Anläggningsprojekten kan vara allt från rena reinvesteringar för att anläggningar ska fortsätta att fungera som de ska eller uppfylla nya lagar och regler – till helt nya anläggningar. När vi träffar Lisa är exempelvis projektet för att bygga en ny Panna 8 vid Högdalenverket inne i slutfasen, och den nya anläggningen ska snart tas i drift. Och på horisonten finns det jättelika projektet för att bygga ett helt nytt kraftvärmeverk i Lövsta och den unika installationen av storskalig koldioxidavskiljning vid Värtaverket.

Några korta