Stockholm Exergis fjärrvärmenät sträcker sig ungefär 400 mil och fjärrkylanätet 25 mil, under stockholmarnas fötter. Eftersom de flesta som bygger nya fastigheter vill ha fjärrvärme växer nätet ständigt. Dessutom behöver gamla ledningar renoveras efter några decennier och ibland behöver de dessutom flyttas, när staden förändras. Det är ett stort flöde av projekt.

– Jag kör uppemot 30 projekt per år, skulle jag uppskatta. Men storleken kan vara väldigt olika – de små tar bara någon månad att genomföra medan de största pågår i flera år.

Vi återkommer till just ett stort projekt i slutet av artikeln. Men först om rollen som entreprenadansvarig.

Ett pussel med många bitar

Vad är din roll i projekten?

– Jag driver dem från start till avslut. Jag handlar upp både material och entreprenörerna som ska göra jobbet, jag anlitar konstruktörer för att ta fram ritningar och jag söker tillstånd och planerar in jobbet. Sedan håller jag kontakten med byggledare och andra under själva byggfasen, ända tills vi har återställt gropen och kopplat in ledningen igen.

Asal berättar att det är ett lite speciellt pussel att bygga just fjärrvärmeledningar.

– Vi bygger ju aldrig på vår egen mark, så vi måste alltid få tillstånd från markägare. Generellt lägger vi fjärrvärmeledningar under gator, så under tiden vi bygger stör vi dessutom trafik och måste få tillstånd från kommunen. Och alla kommuner har olika regler och rutiner.

Dessutom, berättar hon, kollar vi alltid ifall andra aktörer vill samförlägga exempelvis internet-, avlopps- eller vattenledningar när vi ändå öppnar upp en gata. Det vore ju slöseri om flera företag grävde upp samma gata efter varandra.

En stor del av Asals vardag består av att hålla kontakt med olika personer utanför Stockholm Exergi, från byggledare till handläggare på kommuner. Varje projekt kan sysselsätta många personer som behöver samarbeta för att lyckas. Hon uppskattar att hon är tre till fyra dagar i veckan på kontoret och resten av tiden ute på samordningsmöten eller vid sina projekt.

– I början gick jag vilse jämt, för jag har inte så bra lokalsinne. Men nu börjar jag lära mig hitta bra i mina områden, säger hon och skrattar.

Värme till helt nya stadsdelar

När vi träffas har Asal precis jobbat i fyra år på Stockholm Exergi, hennes första jobb efter civilingenjörsexamen. Jag undrar om hon visste vad jobbet gick ut på när hon sökte det:

– Nej inte alls, svarar hon och skrattar igen. Men jag kände till företaget och gillade det. Och jag är väldigt glad över att jag började här. Det är roligt att se så konkret resultat av det jag gör och att få jobba med så många människor. Dessutom bidrar jag till ett hållbart Stockholm, eftersom vi inte kan leverera fjärrvärme utan ledningar att distribuera den genom. En liten, men viktig del av energisystemet.

Just nu ser hon fram emot byggstarten på ett par stora projekt för nya exploateringsområden som hon ska bygga så kallad huvudmatning till.

– Det är alltså helt nya stadsdelar och vi behöver dra in både huvudledning och förgreningar till alla fastigheter. Det blir stort både eftersom det är omfattande och eftersom det är så många andra företag som också ska bygga saker som vi behöver koordinera oss med.

Ett av de stora projekten är Bromstensstaden, ett arbete med att omvandla Bromstens industriområde nära Spånga till en stadsdel med totalt 2500 bostäder, förskolor, service och en park i centrum. Eftersom marken ägs privat av olika företag sker byggnationen etappvis utifrån de olika markägarnas initiativ.

– Jag har förhandlat med kommunen och andra ledningsägare, samordnat med nätägare av el, vatten med mera i flera år och nu äntligen ska det bli byggstart. Det har varit riktigt svårt att hitta plats för fjärrvärmen, framförallt eftersom de måste anlägga stora underjordiska vattendammar för att skydda området mot översvämningar – även under markytan kan det vara trångt ibland.

Vid nya områden bygger man generellt sett först det som ska gå under gatorna, som fjärrvärme och andra ledningar, innan man bygger själva husen. I Bromstensstaden räknar Asal med att hennes projekt kommer ta ungefär ett år att bygga och ytterligare ett par år senare ska bostäderna stå på plats.

– Det är viktigt i alla projekt att vi håller tidsplanen, för det är alltid någon som är beroende av oss. Kunderna måste få ledningen på plats för att kunna få det varmt och skönt, vi vill störa trafiken så kort tid som möjligt och vi vill såklart kunna börja leverera vår värme så snart det bara går.

Några korta