Intelligy Pro är ett digitalt verktyg för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som förenklar och effektiviserar hanteringen av fastigheter – på ett modernt och digitalt sätt.

På Stockholm Exergi har vi mer än 60 års erfarenhet av att leverera fjärrvärme till stockholmarna. Vi har samlat all vår erfarenhet i Intelligy Pro för att göra hanteringen och styrningen av fastigheter så effektiv och enkel som möjligt. Resultatet är en digital och automatiserad tjänst som gör både arbetet med fastigheterna och energianvändningen effektivare och smartare.

Styr och hantera era fastigheter digitalt

Intelligy Pro låter er hantera hela ert fastighetsbestånd digitalt, med uppkopplade undercentraler och realtidsalarm, full insikt i inomhusklimatet och datadrivna analyser.


Realtidslarm om någonting skulle inträffa

Intelligy Pro samlar in data från fastighetens DUC och håller automatiskt koll på att samtliga delar av värmesystemet fungerar tillfredställande. Avancerad teknik larmar när ett fel upptäcks så att du kan hantera det.


Datadrivna analyser och insikter

Intelligy Pro ger er kraftfulla analyser om inomhusklimatet i fastigheten och insikter om hur fastigheterna presterar så att ni kan fatta rätt beslut för varje fastighet.

 

Effektivare energianvändning

Med värmeoptimering styr och optimerar Intelligy Pro fastighetens värmesystem för den bästa kombinationen av ett behagligt inomhusklimat och energieffektivare uppvärmning med upp till 10% lägre energianvändning.

Vill du ha mer information?

Kontakta oss