Vi vill göra det lätt för dig!

 

För framtidens fjärrvärme

Vi har utvecklat ny teknik för att skapa den bästa upplevelsen för er. Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att uppgradera utrustningen för mätdatainsamling i samtliga fjärrvärmecentraler i Stockholm. Moderniseringen möjliggör förbättrad balansering av fjärrvärmesystemet och optimerad energitillförsel till anslutna fastigheter vid extremt kalla dagar.

Arbetet kommer att ske löpande under tre år och vi hör av oss innan vi uppgraderar hos er.

Läs mer här

Nej, vi använder inte regnskog för att värma Stockholmarna.

Vår ambition är att enbart använda återvunna eller förnybara bränslen i vår produktion. Biobränsle är en viktig pusselbit för en hållbar stockholmsregion. Den flis vi använder kommer oftast som restprodukt från skogsaverkningen i Norden och Baltikum.  Ibland måste vi dock köpa in biobränsle från andra delar av världen, främst när något (oftast väder och vind) har sänkt tillgången på bränsle i närområdet. Då behöver vi köpa in bränsle från andra delar av världen för att möta Stockholms energibehov. Vid två tillfällen har vi fått leveranser från en eukalyptusodling specifikt för energiskog. Odlingen är certifierad för ansvarsfullt skogsbruk, och vi har gjort platsbesök inför den första leveransen.

År 2015 blev vi Europas första energibolag certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC®) standard för spårbarhet (Chain of Custody Standard). Det innebär att FSC® varje år gör en revision där vi måste visa att vårt skogsbränsle är hållbart. Det är något vi håller mycket hårt på.

Den bästa energikällan är dock sådant som samhället ändå producerar, som annars hade gått till spillo. Vi har återvunnit energi tillsammans med stockholmarna i decennier. Varje dusch, varje bad, varje datahall eller kyldisk i livsmedelsbutiken kan potentiellt leverera värme som vi kan använda oss av. Vi arbetar konstant på att effektivisera och hitta nya möjligheter för att återanvända stockholmarnas spillvärme. Med gemensam kraft värmer vi Stockholm.

Läs mer om biobränslen

 
 

Energikonto blir Mina sidor –  och där kan du logga in med BankID!

Från och med februari 2019 kommer vi att byta namn på ert Energikonto, som istället kommer att heta Mina sidor.

Med detta tillkommer en mängd nya praktiska funktioner och tillval. Dessutom kommer du också att kunna logga in med BankID. Enkelt och säkert.

 

Klicka här för att läsa mer

 

Delbetala föreningens nya fjärrvärmecentral? Självklart!

En investering i en ny modern fjärrvärmecentral ger många fördelar – miljömedvetet och driftsäkert. Behöver en förening hjälp med finansieringen erbjuder vi förmånliga villkor.

Klicka här för att läsa mer

 

Visa alla nyheter Fortsätt läsa