Stockholm får värme och skogen får näring

Ny design på aska ger mer växtkraft till skogen
Nu får skogen mer växtkraft. Stockholm Exergi har utvecklat en helt ny design på aska som gör den enklare att återföra till naturen.
-Askan som bildas när vi eldar biobränsle för att producera el och fjärrvärme är full av näring. Vi har designat en helt ny typ av askgranuler som förenklar askåterföring till stora skogsområden, säger Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm Exergi.

Stockholm får värme.
Skogen får näring. Grenar och toppar som blir över efter skogsavverkning lämpar sig väl för energiproduktion i moderna kraftvärmeverk. Det kan tyckas självklart att utnyttja resterna från skogsindustrin, inte med minst med tanke på att skogsavfall som lämnas kvar i naturen bildar växthusgaser, inklusive koldioxid. Men för att skogen skall må riktigt bra är det viktigt att tänka långsiktigt.
-När man tar bort material från skogen så förvinner näringsämnen som behövs till nya träd. Därför jobbar vi med askåterföring. Vi vill föra tillbaka viktiga näringsämnen till skogen. Kalium, fosfor och olika mineraler är viktiga för att träden skall växa och frodas långt in i framtiden, säger Erik Dahlén.

Designad aska
Genom att anpassa fjärrvärmeproduktionen kan Erik och hans team optimera det kemiska innehållet i askan. Därigenom kan askan göra så mycket nytta som möjligt i skogen.
-Men vårt fokus i det här utvecklingsprojektet har varit att designa askans form och funktion. Tekniken är ny och den är utvecklad hos oss i Energihamnen i samarbete med Energimyndigheten, företaget Ecofor och ett danskt företaget som heter Hofor, berättar Erik Dahlén.

Läs mer här

En plats fylld med energi och värme

Mina sidor  är en kostnadsfri tjänst som tar ett helhetsgrepp om energiläget i fastigheten. Det är inte bara utseendet som har förändrats i samband med att Stockholm Exergi fasat ut trotjänaren Energikonto. I samband med lanseringen byter vi även behörighetslösning och övergår till inloggning via BankID. enkelt och säkert.  Den nya lösningen gör det möjligt att fördjupa sig i fastighetens energiprestanda och simulera hur olika tillval påverkar energikostnaderna.

Läs mer här

Moderna hus med Intelligy

Styrelsen brottades med fastigheternas gamla reglersystem under flera år. Idag kan samfälligheten Ribe lägga sin energi på roligare saker när Intelligy sköter värmen.

Sedan vi installerade Intelligy har temperaturen i husen blivit jämnare. Intelligy har framförhållning, använder husens naturliga tröghet som energilager och ändrar värmetillförseln i rätt tid för att det inte ska märkas, menar Bertil Norlander, teknikansvarig på Ribe Samfällighet som har 162 hushåll.  En av finesserna med det nya systemet är att det håller koll på fjärrvärmevattnets returtemperatur. Det är viktigt för Stockholm Exergi att få tillbaka fjärrvärmevatten med låg temperatur, därför kan en sänkning av returtemperaturen innebära sänkta kostnader.

Läs mer här

Helt ny yta i källaren

Efter 20 år kan det vara läge att byta ut er fjärrvärmecentral till en nyare modell. Förutom en bekymmersfri uppvärmning får ni även möjlighet att sänka era uppvärmningskostnader och öka trivseln med ett jämnare inomhusklimat.  Ofta kan ni också skapa mer yta i källaren, då våra moderna fjärrvärmecentraler är mindre och smidigare. Utrymmen som kan användas till annat, såsom cykelrum eller nya förråd till de boende. Dessutom är det alltid 10 års garanti på nya fjärrvärmecentraler och möjlighet till delbetalning. Vad väntar ni på?

Kontakta oss för offert

E-faktura för miljöns skull

Vi strävar efter hållbarhet och vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Därför vill vi påminna om att vi erbjuder e-faktura som alternativ till pappersfaktura. Från och med 2019 kommer vi att börja ta betalt för pappersfakturor – så ta tillfället i akt och gå in via din internetbank och beställ e-faktura från oss.

På så vis sparar du en slant, samtidigt som vi tillsammans gör en liten insats för miljöns skull. Att byta är inte svårt.

Läs mer här

Teknik för att fånga in koldioxid testas i Stockholm

Tekniken kallas BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – och innebär att koldioxiden efter förbränning av biobränslen ångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Under 2019 installerar Stockholm Exergi en testanläggning vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är ett steg mot att skapa en så kallad kolsänka i Stockholm.

– Målet är att alla stockholmare ska kunna ta en varm dusch och veta att de samtidigt tvättar atmosfären på koldioxid, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

Läs mer här

Minskad lokal elproduktion som konsekvens av ny kraftvärmebeskattning

Beslutet innebär att cirka 500 GWh elektricitet per år måste tillföras Stockholm från andra källor, vilket gör att den redan ansträngda effektsituationen för huvudstaden försämras. Eftersom den ersättande elproduktion sker med sämre klimatprestanda innebär det även att de globala utsläppen av växthusgaser kommer öka med cirka 50 kton koldioxid per år.

De anläggningar där produktionen framförallt kommer minimeras hör till Kraftvärmeverk 6 vid Värtaverket, som eldas med kol. Den ena pannan kommer stängas medan den andra kommer ställas i ordning för att fungera som reservanläggning under vintersäsongen.

 

Läs mer här

Kontaktuppgifter

Vi behöver en aktuell e-postadress och ditt mobilnummer så vi lätt kan nå dig. Enklast är om du skickar in dem till oss med ditt kundnummer till oss här nedan:

Skicka in dina uppgifter

Visa alla nyheter Fortsätt läsa