Stockholm Exergi

Det är vi som värmer dig och de flesta andra stockholmare när vintern rasar utanför fönstret. Du känner oss redan, men du kanske inte känner igen oss. Vi har nämligen gått och bytt namn. Vi har skaffat oss ett förnamn och ett efternamn: Stockholm + Exergi. Låt oss förklara.

Stockholm

Det är vi som ger stockholmarna värme och kyla när de behöver det. Vi har försörjt staden med energi sedan 1800-talet.

Exergi

Exergi är mer än bara energi. Det är exergin som står för själva nyttan som vi skapar med energi. Som när vi återvinner energin i stockholmarnas renade avloppsvatten för att värma ditt hem istället för Östersjön. Eller när vi tar vara på rester från skogsbruket för att skapa förnybar el och värme, mitt i Stockholm.

Det är vad exergi handlar om – rätt energi, vid rätt tillfälle, för rätt behov. Och det är just det som är vårt jobb, för att skapa ett varmt och hållbart Stockholm. Ännu mer nyfiken på exergi?

Tillsammans med dig

Vi skulle inte finnas utan dig. Inte bara för att du köper vår värme eller svalka, utan för att du är en central del av vårt kretslopp. Det är din soppåse, ditt avloppsvatten, ditt trädgårdsavfall och kyldisken i din lokala matbutik som vi använder för att producera nyttig exergi. Och för att göra Stockholm till en plats på Jorden som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn.

Tack!

Officiella bolagsnamn

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad har blivit Stockholm Exergi AB.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) har blivit Stockholm Exergi Holding AB (publ).

Ingenting annat förändras. Vi behåller samma organisationsnummer, adress, bankgironummer och postgironummer som tidigare. Och våra ägare och nära samarbetspartner är fortfarande Stockholms stad och Fortum.

Lite mer om exergi

I termodynamiken finns det två lagar: energilagen och exergilagen.

Energilagen säger att energi inte kan produceras eller förstöras utan bara omvandlas.

Exergilagen säger att exergi är den drivkraft som får allting att ske. Exergi är arbete (ordnad rörelse) eller förmåga till arbete.  Alltså är exergi något vi måste hushålla med och nyttja på effektivaste sättet.

Energi kan finnas i  olika former som olja, varmt vatten eller el, med olika mycket exergi. El är den energiform som har högst exergivärde, eftersom den kan användas till nästan allt, medan värme har mycket lägre. Försök driva en dator eller bil med varmvatten! Det är därför vi hellre använder varmvatten än elektricitet för att värma hus, så att elen kan användas till annat.

Världens effektivaste ”exergimaskin” är ett modernt kraftvärmeverk som kan omvandla energin i skogsbränsle till både el och värme med en hög verkningsgrad. I Stockholm har vi sannolikt ett av världens mest avancerade, integrerade energisystem där vi tar vara på alla möjliga olika former av exergi, för att kunna använda rätt energi, vid rätt tillfälle, för rätt behov – dygnet runt, året runt.

Det är därför exergi passar så bra som namn för just oss.