Information om 2020 års prisjustering finns på Mina sidor. 2020 års prislista hittar du längre ner på sidan.

 

Våra erbjudanden ger olika möjligheter

Tillsammans med närmare tre tusen andra småhus i Stockholmsregionen får du en stabil och pålitlig värme, och du är även en del av ett gemensamt system som bidrar till ett mer hållbart Stockholm.

Vi erbjuder tre olika prisavtal; Normalpris, Fast pris och Energipris. Om du inte vill binda fjärrvärmepriset blir du per automatik debiterad med Normalpris. Genom att välja Fast pris eller Energipris binder du fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. 

Utöver de tre prisavtalen erbjuder vi även tillvalet Klimatneutral värme. Mer information hittar du längre ner på sidan.

Vi har sammanställt priser med Normalpris, Fast pris och Energipris, som du hittar nedan:

2019

2020

Normalpris
Normalpris är det prisavtal som du får om du inte gör något aktivt val. Det består av två delar: en fast del (kronor per år) och en rörlig energidel (öre per kWh).

Här hittar du prislistan
2020 års prislista


Fast pris
Genom att välja Fast pris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. Fast pris består som Normalpris av en fast del (kronor per år) och en energidel (öre per kWh).

Här hittar du prisavtalet (utskrift eller e-signering).


Energipris
Genom att välja Energipris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. Skillnaden mot Fast pris är att med Energipris slipper du den fasta årsavgiften (fast del), men betalar för din energianvändning (rörlig energidel).

Här hittar du prisavtalet (utskrift eller e-signering).

Här kan du jämföra årskostnaden mellan Normalpris, Fastpris och Energipris, vid olika årsenergier. (På fakturan hittar du din årsenergianvändning.)


Klimatneutral värme
Som tillval till Normalpris, Fast pris eller Energipris erbjuder vi Klimatneutral värme.

Du som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral har möjlighet att göra det. Vi arbetar för att fasa ut det fossila i vår produktion och redan idag klimatkompenserar vi för de fossila utsläpp produktionen medför. Du kan med tillvalet Klimatneutral värme göra din fjärrvärme klimatneutral sett till hela livscykeln, inklusive utvinning av bränslen, transporter och produktionsanläggningar. För Klimatneutral värme betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (5 kr/MWh). År 2020 reduceras priset till 4,5 kr/MWh.

Här hittar du prisavtalet (utskrift eller e-signering).

Övrigt