Våra erbjudanden ger olika möjligheter

Tillsammans med närmare tre tusen andra småhus i Stockholmsregionen får du en stabil och pålitlig värme, och du är även en del av ett gemensamt system som bidrar till ett mer hållbart Stockholm.

Vi erbjuder tre olika prisavtal; Normalpris, Fast pris och Energipris. Om du inte vill binda fjärrvärmepriset blir du per automatik debiterad med Normalpris. Genom att välja Fast pris eller Energipris binder du fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. 

Utöver de tre prisavtalen erbjuder vi även tillvalet Klimatneutral värme, för dig som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral.

Du som är kund tecknar enklast prisavtal på Mina sidor där du även kan se din prognos och simulera hur de olika prisavtalen och tillvalet skulle påverka just dig.

Logga in i Mina sidor

Är du inte kund ännu? Läs om hur det går till att ansluta ditt hus till fjärrvärme.

Våra priser

Nedan tabell visar en sammanställning av våra priser, mer detaljer hittar du i vår prislista. På Mina sidor kan du som är kund se din prognos och jämföra vad de olika prisavtalen skulle betyda för just dig. I detta dokument kan du också jämföra utifrån olika årsenergier. (På fakturan hittar du din årsenergianvändning.)


Normalpris
Normalpris är det prisavtal som du får om du inte gör något aktivt val. Det består av två delar: en fast del (kronor per år) och en rörlig energidel (öre per kWh).

Prislista

Fast pris
Genom att välja Fast pris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. Fast pris består som Normalpris av en fast del (kronor per år) och en energidel (öre per kWh).

Prisavtal Fast pris

Energipris
Genom att välja Energipris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre kalenderår. Skillnaden mot Fast pris är att med Energipris slipper du den fasta årsavgiften (fast del), men betalar för din energianvändning (rörlig energidel).

Prisavtal Energipris

Tillval

Klimatneutral värme
Som tillval till Normalpris, Fast pris eller Energipris erbjuder vi Klimatneutral värme.

Du som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral har möjlighet att göra det. Vi arbetar för att fasa ut det fossila i vår produktion och redan idag klimatkompenserar vi för de fossila utsläpp produktionen medför. Du kan med tillvalet Klimatneutral värme göra din fjärrvärme klimatneutral sett till hela livscykeln, inklusive utvinning av bränslen, transporter och produktionsanläggningar. För Klimatneutral värme betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (4,5 kr/MWh).

Prisavtal Klimatneutral värme

Hur tecknar jag prisavtal och tillvalsavtal?

Du som är kund tecknar enklast prisavtal och tillvalsavtal på Mina sidor där du även kan se din prognos och simulera hur de olika avtalen påverkar just dig.

Logga in i Mina sidor

Övrigt