Vad blir det för pris 2019?

Efter sju år av i stort sett oförändrat fjärrvärmepris höjer vi nu priset med 1,5 procent* från och med den första januari 2019. Höjningen gäller för Normalpris, Fastpris och Energipris. Priset på tillvalet Klimatneutral värme blir oförändrat.

Våra erbjudanden ger olika möjligheter

Vi erbjuder tre olika prisavtal; Normalpris, Fast pris och Energipris. Om du inte vill binda fjärrvärmepriset blir du per automatik debiterad med Normalpris. Genom att välja Fast pris eller Energipris binder du fjärrvärmepriset under två eller tre år. 

Vi har sammanställt 2019 års priser med Normalpris, Fast pris (två eller tre år) och Energipris (två eller tre år), som du hittar nedan:

2019 års priser

Utöver de tre prisavtalen erbjuder vi även tillvalet Klimatneutral värme. Mer information hittar du längre ner på sidan.


Normalpris
Normalpris är det prisavtal som du får om du inte gör något aktivt val. Det består av två delar: en fast del (kronor per år) och en rörlig energidel (öre per kWh).

Här hittar du 2019 års priser.


Fast pris
Genom att välja Fast pris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre år. Fast pris består som Normalpris av en fast del (kronor per år) och en energidel (öre per kWh).

Här hittar du prisavtalet med 2019 års priser (utskrift eller e-signering).


Energipris
Genom att välja Energipris kan du binda fjärrvärmepriset under två eller tre år. Skillnaden mot Fast pris är att med Energipris slipper du den fasta årsavgiften (fast del), men betalar för din energianvändning (rörlig energidel).

Här kan du jämföra årskostnaden mellan Normalpris, Fastpris och Energipris, vid olika årsenergier. (På fakturan hittar du din årsenergianvändning.)

Här hittar du prisavtalet med 2019 års priser (utskrift eller e-signering).


Klimatneutral värme
Som tillval till Normalpris, Fast pris eller Energipris erbjuder vi tillvalet Klimatneutral värme.
Du som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral har möjlighet att göra det. Vi arbetar för att fasa ut det fossila i vår produktion och redan idag klimatkompenserar vi för de fossila utsläpp produktionen medför. Du kan med tillvalet Klimatneutral värme göra din fjärrvärme klimatneutral sett till hela livscykeln, inklusive utvinning av bränslen, transporter och produktionsanläggningar. För klimatneutral värme betalar du en extra avgift på 5 kr per MWh.

Här hittar du prisavtalet med 2019 års priser för Klimatneutral värme (utskrift eller e-signering).

 

Övrigt

Ångrar du ett köp eller ett tecknat avtal, fyll i blanketten via Konsumentverkets hemsida och skicka sedan via e-post till kundservice@stockholmexergi.se eller via post till Stockholm Exergi, Kundservice, 115 77 Stockholm.

Allmänna avtalsvillkor


*Prishöjningen på 1,5 procent är en genomsnittlig sammanvägd prishöjning, där höjningen för respektive priskomponent (fast del i kronor per år och energi i öre per kWh) varierar. Den faktiska kostnadsförändringen för en enskild kund beror på den aktuella fastighetens energiuttag.