Intelligy Pro

Intelligy Pro är ett digitalt verktyg för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som förenklar och effektiviserar hanteringen av fastigheter – på ett modernt och digitalt sätt.

På Stockholm Exergi har vi mer än 60 års erfarenhet av att leverera fjärrvärme till stockholmarna. Vi har samlat all vår erfarenhet i Intelligy Pro för att göra hanteringen och styrningen av fastigheter så effektiv och enkel som möjligt. Resultatet är en digital och automatiserad tjänst som gör både arbetet med fastigheterna och energianvändningen effektivare och smartare.

Fördelarna med Intelligy Pro:

Vi kommer gärna ut till er och och berättar mer om om hur Intelligy Pro kan hjälpa er att arbeta mer digitalt och hur det hjälper er att skapa en effektivare förvaltning.

Läs mer

Energikartläggning

Vår mest ambitiösa tjänst för riktigt stora värmesystem

Här arbetar vi med analyser av samtliga energiflöden i er fastighet och identifierar vilken effektiviseringspotential som finns.

Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning. Du som kund bestämmer vilka åtgärder du vill satsa på. Självklart kan Stockholm Exergi bistå med de åtgärder vi föreslagit. Vi använder både egen personal och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Produktblad energikartläggning

Byggnation av fjärrvärmecentral

Klimatsmart, driftsäkert, tyst och rent

Efter 25 år kan det vara läge att byta ut er fjärrvärmecentral till en nyare modell. Ofta kan ni direkt få mer yta i källaren, då moderna fjärrvärmecentralen är mindre och smidigare. Förutom en bekymmersfri uppvärmning får ni även möjlighet att sänka era uppvärmningskostnader och öka trivseln med ett jämnare inomhusklimat. När ni  anlitar oss får ni en helt nyckelfärdig fjärrvärmecentral. Vi hjälper till med allt från installation till bortforsling av gammal anläggning, från start till mål. Vid beställning av en ny fjärrvärmecentral från oss ingår alltid:

Intelligy Driftkoll är vår digitala tjänst där ni via mobil eller dator enkelt håller koll på att er nya fjärrvärmecentral fungerar som den ska i realtid, dygnet runt. Om något skulle inträffa meddelas ni automatiskt via e-post eller sms och ni får veta hur ni kan lösa problemet. I paketet ingår inloggning till vår digitala plattform Intelligy.

Produktblad byggnation av fjärrvärmecentral

Utbildningar

Lär er allt om fjärrvärme och ert värmesystem

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som värmesystemet kännas svåra att förstå sig på. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp. Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Produktblad Utbildningar

Energiutredning

Genomgång av värmesystemet i er fastighet

Ta kontroll över energiförbrukningen i er fastighet med en av våra erfarna energiexperter. En liten investering som kan ge stor utdelning – i form av bättre komfort och ekonomi.

Konsultationen görs utifrån era behov och om ni vill att vi tittar på något specifikt, gör vi gärna det. Våra energiexperter har lång erfarenhet av utredning, analys och projektledning inom energi i alla typer av fastigheter – från flerbostadshus till kommersiella byggnader och industrier.

Genom energiutredningen får ni en kvalificerad bedömning av vilka möjligheter ni har att minska era värmekostnader och öka er komfort. Efteråt får ni ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder.

Produktblad Energiutredning

Driftoptimering

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Produktblad Driftoptimering

Lägsta kostnaden (15 000 kr) gäller för fastigheter som inte är utrustade eller beskaffade så att driftoptimeringen blir mer omfattande och/eller komplex att utföra än i normalfallet. Vi ger er gärna en kostnadsfri offert och bedömning av er besparingspotential!

Temperaturkartläggning

Är det ojämn temperatur i er byggnad?

Genom att placera ut temperaturgivare på strategiska platser i er fastighet under några veckor, kan vi följa hur temperaturen i byggnaden fördelar sig. Både mellan våningsplan och lokaler, men också över tid. Vi presenterar resultatet och analysen i en slutrapport tillsammans med rekommendationer om fortsatt åtgärd. I vissa fall kan det vara så att flödena behöver justeras i byggnadens eget värmesystem, något som våra energiexperter kan hjälpa er med. Läs mer under tjänsten Injustering.

Produktblad Temperaturkartläggning

Injustering

Ojämn värme i fastigheten? Då kan injustering behövas.

Om fastigheten har byggts om eller ventilationen förändrats på något sätt, kan kretsarna i byggnadens värmesystem behöva justeras in. Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna. Som resultat får ni en jämnare temperatur och oftast med energi- och kostnadsbesparingar på köpet.

Produktblad Injustering

Funktionskontroll

Fungerar er fjärrvärmecentral som den ska?

Nybyggda fjärrvärmecentraler behöver oftast inget underhåll så länge fastigheten i övrigt sköts väl. För dig som så önskar kommer våra servicetekniker och besiktigar fjärrvärmecentralens tekniska tillstånd avseende systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Ni får återkoppling efteråt genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Funktionskontrollen går att köpa som enstaka besök eller teckna som avtal med regelbundna besök.

Produktblad Funktionskontroll Teckna avtal Funktionskontroll e-signering

Servicejour

Hjälp när ni behöver det

Det är mycket sällan en fjärrvärmecentral behöver avhjälpande underhåll, men om något händer med er anläggning hjälper vi er så klart. Med fast timpris och jour dygnet runt.

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Information om planerade arbeten på nätet i ditt område når du via denna länk. Kontaktuppgifter till kundservice och felanmälan hittar du här, och du kan ringa till oss när som helst på dygnet. Priserna gäller från 1/9 2017

Produktblad Servicejour

Dagtid*:

Övrig tid:

*Som dagtid räknas måndag-torsdag kl. 07:00 – 16:00 och fredag 07:00-14:00.

Mätsignalenhet

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid. Mätsignalerna ger aktuell temperatur och effekt. För mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Det fins idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON och analog signal.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Stockholm Exergi  ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergis partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

Välkommen att kontakta oss för tekniska specifikationer, leveransvillkor och prisuppgift.

Produktblad Mätsignalsenhet
Beställningsblankett