Intelligy

Intelligy uppgraderar uppvärmningen i bostadsrättsföreningen och gör det enklare att hantera husets värmesystem för er i styrelsen. Vi tror på det digitala, det tydliga och enkla. Intelligy kopplar upp ert hus så att ni kan hantera uppvärmning och komfort digitalt, via mobilen eller datorn.
Värmesystemet optimeras automatiskt för ökad komfort och effektivare energianvändning. Det leder inte bara till minskade kostnader utan också till minskat klimatavtryck. Intelligy förenklar hela kontrollen och driften av värmesystemet, och det sparar tid och pengar.

Se vår hemsida för mer information: Intelligy.se

 

Energikartläggning

Vår mest ambitiösa tjänst för riktigt stora värmesystem

Här arbetar vi med analyser av samtliga energiflöden i er fastighet och identifierar vilken effektiviseringspotential som finns.

Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning. Du som kund bestämmer vilka åtgärder du vill satsa på. Självklart kan Stockholm Exergi bistå med de åtgärder vi föreslagit. Vi använder både egen personal och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Byggnation av fjärrvärmecentral

Klimatsmart, driftsäkert, tyst och rent

En fjärrvärmecentral har en lång livslängd, är fri från buller och vibrationer och förser ditt hus med miljövänlig värme nästan helt utan att använda el. Vill du ansluta till fjärrvärmenätet eller har du en central som det börjar bli dags att byta ut? En ny kan väcka liv i hela husets värmesystem och ge en omedelbar positiv effekt på värmekostnaderna.

Utvecklingen på marknaden går snabbt framåt och fjärrvärmecentralerna blir mindre och smidigare. Kanske får ni loss ett utrymme som ni kan göra något annat med, hyra ut eller skapa en gemensamhetslokal för fastigheten? Ett exempel på där vi gjort detta finns på Odengatan 88.

Vi hjälper er med hela installationen, forslar bort den gamla fjärrvärmecentralen och gör snyggt efter oss när vi är klara.

Utbildningar

Lär er allt om fjärrvärme och ert värmesystem

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som värmesystemet kännas svåra att förstå sig på. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp. Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Expertrådgivning

Genomgång av värmesystemet i er fastighet

Ta kontroll över energiförbrukningen i er fastighet med en av våra seniora energiexperter. En liten investering som kan ge stor utdelning – i form av bättre komfort och ekonomi.

Konsultationen görs utifrån era behov och om ni vill att vi tittar på något specifikt, gör vi gärna det. Våra energiexperter har lång erfarenhet av utredning, analys och projektledning inom energi i alla typer av fastigheter – från villor och flerbostadshus till kommersiella byggnader och industrier.

Genom expertrådgivningen får ni en kvalificerad bedömning av vilka möjligheter ni har att minska era värmekostnader och öka er komfort. Efteråt får ni ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder.

Driftoptimering

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Lägsta kostnaden (15 000 kr) gäller för fastigheter som inte är utrustade eller beskaffade så att driftoptimeringen blir mer omfattande och/eller komplex att utföra än i normalfallet. Vi ger er gärna en kostnadsfri offert och bedömning av er besparingspotential!

Temperaturkartläggning

Är det ojämn temperatur i er byggnad?

Genom att placera ut temperaturgivare på strategiska platser i er fastighet under några veckor, kan vi följa hur temperaturen i byggnaden fördelar sig. Både mellan våningsplan och lokaler, men också över tid. Vi presenterar resultatet och analysen i en slutrapport tillsammans med rekommendationer om fortsatt åtgärd. I vissa fall kan det vara så att flödena behöver justeras i byggnadens eget värmesystem, något som våra energiexperter kan hjälpa er med. Läs mer under tjänsten Injustering.

Injustering

Ojämn värme i fastigheten? Då kan injustering behövas.

Om fastigheten har byggts om eller ventilationen förändrats på något sätt, kan kretsarna i byggnadens värmesystem behöva justeras in. Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna. Som resultat får ni en jämnare temperatur och oftast med energi- och kostnadsbesparingar på köpet.

Funktionskontroll

Fungerar er fjärrvärmecentral som den ska?

Nybyggda fjärrvärmecentraler behöver oftast inget underhåll så länge fastigheten i övrigt sköts väl. För dig som så önskar kommer våra servicetekniker och besiktigar fjärrvärmecentralens tekniska tillstånd avseende systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Ni får återkoppling efteråt genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Funktionskontrollen går att köpa som enstaka besök eller teckna som avtal med regelbundna besök.

Välkommen att kontakta oss nedan

Servicejour

Hjälp när ni behöver det

Det är mycket sällan en fjärrvärmecentral behöver avhjälpande underhåll, men om något händer med er anläggning hjälper vi er så klart. Med fast timpris och jour dygnet runt.

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Information om planerade arbeten på nätet i ditt område når du via denna länk. Kontaktuppgifter till kundservice och felanmälan hittar du här, och du kan ringa till oss när som helst på dygnet. Priserna gäller från 1/9 2017

Välkommen att kontakta oss nedan

Dagtid*:

Övrig tid:

*Som dagtid räknas måndag-torsdag kl. 07:00 – 16:00 och fredag 07:00-14:00.

Mätsignalenhet

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid. Mätsignalerna ger aktuell temperatur och effekt. För mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Det fins idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON och analog signal.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Stockholm Exergi  ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergis partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

Välkommen att kontakta oss för tekniska specifikationer, leveransvillkor och prisuppgift.

Ladda ner mer information och beställ: