Fjärrvärme Bas – ett avtal istället för flera

Från och med 2018 kommer alla kunder att ha samma basavtal. I stället för olika fjärrvärmeabonnemang så inför vi ett enhetligt prisavtal och ger dig som kund möjlighet att själv välja tillval och tjänster. På så vis kan du själv påverka din kostnad och miljöprofil.

Vi gör en omfördelning av priset mellan effekt (dvs vilket maximalt värmebehov fastigheten har när det är som kallast ute) och energi (fastighetens energianvändning per år). Detta gör vi bland annat för att vi vill premiera de kunder som använder fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmningsform. De som är med och bidrar till kretsloppet året runt hjälper till att optimera fjärrvärmesystemet. Förändringen har vi gjort för att fördelningen ska bli mer rättvis för våra kunder. För de flesta blir det billigare.

Mer information om det nya prisavtalet (pdf)

Du som redan är kund kan ta fram en kostnadsprognos för just din fastighet på ditt Energikonto. Om du inte har ett Energikonto ännu, skaffar du det här.

Klicka på de olika delarna i vår prismodell nedan för att läsa om vad de innebär:

Din årskostnad

Fjärrvärme Bas

Effekt

Den årliga kostnaden för effekt baseras på rekommenderad eller kundvald effekt. Effekten är flödet av energi och mäts i kilowatt (kW). För enkelhetens skull har effektpriset ett antal brytpunkter där årsavgiften höjs och det proportionella priset per kW sänks. Det innebär att ju högre effekt, desto lägre blir priset på varje ytterligare kW, en sorts storleksrabatt. Rekommenderad effekt beräknas av Stockholm Exergi och bygger på kundens energianvändning under föregående period (maj till april).

Energi

Energi är effekt över tid, tusen watt i en timme är en kilowattimme (kWh). Det är alltså ett sätt att mäta hur mycket värme som faktiskt utnyttjas. När många behöver mer värme så blir den dyrare att tillverka, därför varierar priset över året.

Returtemperatur

En viktig faktor för att fjärrvärme ska fungera effektivt är att värmen utnyttjas ordentligt. Det är bättre att använda nästan all värme i en liten mängd fjärrvärmevatten än att bara utnyttja de högsta värmegraderna i en stor mängd vatten. Därför får den som dimensionerar sin fjärrvärme rätt en bonus, och ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen. Är returvattnet över 50 grader så blir det en avgift i stället. För hög returtemperatur går att påverka, läs mer under våra tjänster.

Ladda ner mer information:

 

Tillval

Är du intresserad av att teckna tillval kan du läsa mer om dessa nedan. Vill du inte göra några tillval, behöver du inte göra någonting alls.

Effektval

Kundvald dygnseffekt
Det här är ett alternativ för dig som aktivt styr din fastighets värmeanvändning och effektuttag. Det kan exempelvis vara aktuellt för dig som nyligen har gjort värmebesparande åtgärder och därför förväntar dig en lägre energianvändning. Dygnseffekt är ett vanligt sätt att mäta effektbehovet för värme. Stockholm Exergi rekommenderar en effekt baserad på energianvändningen under föregående period (maj till april). Om du till exempel har justerat kurvor och nivåer, värmeisolerat eller gjort andra åtgärder som gör det rimligt att tro att effekten blir lägre än Stockholm Exergis rekommenderade, så går det att få en lägre effekt (och därmed en lägre effektkostnad). Genom att installera en effektvakt går det att undvika att effekten överstiger den kundvalda dygnseffekten.

Uttagen timeffekt
Det här är ett alternativ för dig som kan påverka ditt effektuttag med till exempel tappvarmvattenprioriteringar, varmvattenackumulering och styrning av frånluft. Då kan du ha förutsättningar att komma ner i en lägre effektkostnad med tillvalet uttagen timeffekt.

Ladda ner mer information:

Du skickar in prisavtalet via e-post till kundservice@stockholmexergi.se eller via post till Stockholm Exergi, Kundservice, Frisvar 204 776 85, 110 27 Stockholm. Portot är betalt.

Betalningsval

Förskottsbetalning 24
För dig som vill betala effektkostnaden av din fjärrvärme 24 månader i förskott och få rabatt på både effektavgiften och effektpriset. Dessutom är energipriset bundet under hela avtalsperioden. Väljer du att betala effektkostnaden 24 månader i förskott är rabatten cirka 4 procent. Förskottsbetalning passar till exempel företag och bostadsrättsföreningar med god ekonomi. Har du idag abonnemanget Invest 24 kommer du att känna igen dig. Självklart gäller ditt nuvarande Invest-avtal avtalstiden ut.

Förskottsbetalning 60
För dig som vill betala effektkostnaden av din fjärrvärme 60 månader i förskott och få rabatt på både effektavgiften och effektpriset. Dessutom är energipriset bundet under hela avtalsperioden. Väljer du att betala effektkostnaden 60 månader i förskott är rabatten cirka 5 procent. Förskottsbetalning passar till exempel företag och bostadsrättsföreningar med god ekonomi. Har du idag abonnemanget Invest 60 kommer du att känna igen dig. Självklart gäller ditt nuvarande Invest-avtal avtalstiden ut.

Du skickar in prisavtalet via e-post till kundservice@stockholmexergi.se eller via post till Stockholm Exergi, Kundservice, Frisvar 204 776 85, 110 27 Stockholm. Portot är betalt

Miljöval

Klimatneutral värme
Du som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral har möjlighet att göra det. Vi arbetar för att fasa ut det fossila i vår produktion och redan idag klimatkompenserar vi för de fossila utsläpp produktionen medför. Du kan med tillvalet klimatneutral värme göra din fjärrvärme klimatneutral sett till hela livscykeln, inklusive utvinning av bränslen, transporter och produktionsanläggningar. Klimatkompensationen sker genom att vi investerar i internationella klimatprojekt som motsvarar den globala klimatpåverkan. För klimatneutral värme betalar du en extra avgift på 4kr/MWh.

Värme för miljöcertifiering nivå 1
Är du intresserad av att miljöcertifiera din fastighet med Miljöbyggnad är detta ett tillval för dig. Du kan välja att mot en extra avgift på 2kr/MWh få fjärrvärme med rätt bränslemix för att fjärrvärmen ska uppfylla kraven för max 25 procent fossilt inom Miljöbyggnad.

Värme för miljöcertifiering nivå 2

Är du intresserad av att miljöcertifiera din fastighet med Miljöbyggnad är detta ett tillval för dig. Du kan välja att mot en extra avgift på 3kr/MWh få fjärrvärme med rätt bränslemix för att fjärrvärmen ska uppfylla kraven för max 20 procent fossilt inom Miljöbyggnad.

Ladda ner mer information:

Du skickar in prisavtalet via e-post till kundservice@stockholmexergi.se eller via post till Stockholm Exergi, Kundservice, Frisvar 204 776 85, 110 27 Stockholm. Portot är betalt.

Våra tjänster

Stockholm Exergi erbjuder en rad tjänster för att ge dig möjlighet att optimera din energianvändning och påverka din fjärrvärmekostnad.

Läs om våra energitjänster

Energikonto – se din prognos

På ditt Energikonto hittar du information om just din fastighet. Här kan se din fastighets energianvändning, din fjärrvärmeprognos och teckna tillval. Tjänsten är kostnadsfri och öppet dygnet runt, både för datorn och mobilen.

Läs mer om energikonto

Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse Energimarknadsinspektionen
Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska.