Med fjärrvärme får föreningen värme och varmvatten ni kan lita på året om, med minimalt underhåll och arbete från styrelsens håll. Dessutom bidrar ni till mindre växthusgaser och bättre fungerande kretslopp i Stockholm. Som bonus kan ni ofta dessutom få plats över som ni kan använda till roligare saker.

Kontakta oss, så hjälper vi er att komma igång!

Stockholm Exergi värnar om att alltid vara en trygg partner och leverantör. Här kan du läsa mer om det i  Stockholm Exergi kvalitetspolicy


 

Hör av dig!