Vad är ”normalt” att förbruka?

Den frågan får vi ofta. Många undrar om just deras livsstil förbrukar extra mycket värme, eller förbrukar grannen mer? Sanningen är att många hem är unika, inte bara på grund av de individer som lever där, utan även i hur och när de är byggda, hur stora husen är och hur väl isolerade.

Det är många faktorer som spelar in för att få ett energieffektivt hem. Och det är där kan vi komma in och hjälpa er att ställa in ert värmesystem helt rätt, utefter de förutsättningar som finns där ni bor. Sedan kan ni ändå känna gott samvete för den värmen ni åtnjuter, för vi tar tillvara på de restprodukter som stockholmarna producerar. Vi skapar ny skön värme av soporna, duschvattnet och den värme som alstras när olika delar av vårt samhälle kyls ner. Bra va?

På Energikonto kan du se jämförelse för andra fastigheter i samma kategori.

På energikonto kan du se jämförelse för andra fastigheter i samma kategori.

Energikonto

 

Vad ska man tänka på?

En rätt inställd fjärrvärmecentral ser till så att ni inte förbrukar mer än ni ska. Därmed betalar ni inte mer än ni bör heller. En sådan justering kan man göra en gång var tredje år. På så vis så säkerställer ni att ni alltid har en kostnadseffektiv fjärrvärmeleverans som passar just ert hus.