Den 4 november hände en svår arbetsplatsolycka som chockade oss alla på Fortum. På sin arbetsplats, hos oss, förlorade två människor livet och en skadades svårt. Detta är den svåraste av alla situationer och våra tankar går till de drabbades familjer, vänner och kollegor.

Jag är djupt bedrövad över denna olycka. Vi har alltid arbetat för en säker arbetsmiljö och vi har en nollvision mot olyckor. Att en händelse med dödlig utgång ändå inträffar är ett misslyckande. Man ska alltid kunna gå till arbetet utan att oro för om man ska komma hem tryggt.

Säkerhet är den viktigaste frågan för Fortum Värme. Vi utvecklar ständigt våra processer och rutiner tillsammans med alla medarbetare för att skapa en säker arbetsplats där olyckor i arbetet inte ska inträffa. Fortum Värme följer alltid rådande arbetsmiljölagstiftning där arbetsmiljöfrågor regleras. Detta gäller även våra underentreprenörer.

Jag anser att det är olyckligt att koppla olyckan till frågan om kollektivavtal. Vi vet ännu inte vilka orsaker som låg bakom olycksfallet. Dessutom lyder Fortum Värme under Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, och får inte ställa krav på kollektivavtal. Frågan om kollektivavtal får inte bli en fråga om säkerhet eller inte och vi ställer alltid långt gående krav på att arbetsmiljöarbetet ska leva upp till alla lagar och föreskrifter.

Samma säkerhets- och skyddsnät gäller för alla anställda, oavsett om de omfattas av svenskt kollektivavtal eller inte. Genom att ställa krav på att vår uppförandekod ska följas vill vi även säkerställa goda arbetsförhållanden.

Vi gör allt för att identifiera orsakerna till olyckan. Nu pågår Fortum Värmes, Andritz, Polisens och Arbetsmiljöverkets respektive utredningar om orsaken till händelsen. Innan detta arbete är klart kan vi inte kommentera det exakta händelseförloppet, men vi kommer att gå till botten med hur denna händelse är möjlig.

En sådan här arbetsplatsolycka får inte ske och det får inte hända igen. Det här är en olycka som vi aldrig kommer att glömma.

Anders Egelrud, VD Fortum Värme

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier