Den 24 augusti, under Stockholm Act-festivalen, genomförde vi ett hackathon tillsammans med ett antal personer med helt olika bakgrund. På några timmar tog de fram fem olika idéer på hur vi kan skapa ett hållbart Stockholm tillsammans.

Nu vill vi gärna ha din hjälp att tycka till och utveckla idéerna vidare. Gå in på www.hållbarvärme.nu och rösta på din favorit. Ännu hellre – kommentera och berätta hur idén kan utvecklas och bli verklighet.

Nexthus – growing the next generation

En högteknologisk odlingslösning som kopplar ihop lokal matförsörjning och effektiv energianvändning för skolor som drivs med fjärrvärme.

Bidra här!

Elcykelpool

Elcykelpoolen bidrar till att lösa en rad problem såsom trafikköer, utsläpp, utanförskap samtidigt som stockholmarna kan tillföra energi in i energisystemet.

Bidra här!

Värm människor istället för rum

Varför använder vi idag så mycket energi för att värma upp rum när vi egentligen vill värma människorna i rummen? Vi vill sluta värma upp byggnader och istället skapa små personliga värmebubblor. Kanske är lösningen kläder som lagrar energi. Kanske något annat. Kärnan i idéen är ett förändrat tankesätt.

Bidra här!

 Klimatsmarta kvarter

Lösningen visualiserar resursutnyttjande i ett kvarter och vänder sig till stadens invånare – både till individer och grannar.

Den mäter, medvetandegör och engagerar människor i området för att skapa ett hållbart kvarter. Den möjliggör även jämförelse med andra kvarter och ger ett ömsesidigt lärande.

Man kan mäta olika miljöaspekter och få poäng för att utveckla hållbart beteende.

Bidra här!

Sharing Energy for improved quality of life

Vi vill förverkliga en vision om en stad med hög livskvalitet, där energi är en möjliggörare. Stadens fjärrvärmenät och elnät är ett blodomlopp som tillåter att energi flyttas, återvinns, lagras, omvandlas för att skapa ett resurs- och klimatneutralt samhälle.

Bidra här!

Mer om hackathonet

Den 24 augusti 2017, under Stockholm Act-festivalen, genomförde vi ett så kallat hackathon på Rosendahls trädgård. Vi samlade ett antal utvalda personer med helt olika perspektiv och bakgrund för att under bara en dag ta fram idéer och tänkbara lösningar på hur vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar stad, där vi får det varmt och skönt i våra hem och samtidigt mindre växthusgaser i atmosfären.

Utmaningen med att göra Stockholm mer hållbart är inte något man löser på en dag. Men det är inte heller något man löser på egen hand, och vi vet att många nya idéer föds genom oväntade och nya möten. Det är den insikten som låg bakom vårt hackathon. Stort tack till alla som bidrog och tack till dig som hjälper oss att utveckla idéerna vidare på http://www.hållbarvärme.nu/

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-09-01

Kategorier