I tävlingen kom Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Stockholm bland de tre vackraste. Det är något att vara stolt över! Självklart vill vi väl vinna, för vi tycker ju att vårt verk är det vackraste men utmärkelsen är ändå betydelsefull.

Vårt nya biokraftvärmeverk som togs i drift under 2016 kom på delad andraplats med Borås Energi & Miljös Ryaverket. Vinnare blev Varberg Energis fliseldade värmeverk Flisan af Varberg. Men vårt biokraftvärmeverk är redan ett känt landmärke för Stockholm och förhoppningsvis kommer invånarnas kännedom bara att öka. Vid vårt öppna hus i höstas var det inte mindre än drygt 1.000 personer som hittade hit!

Få stockholmare vet att 7 av 10 har fjärrvärme som uppvärmning hemma. Dessutom bidrar ju verket till att minska koldioxidutsläppen över staden med 126.000 ton årligen, motsvarande vad biltrafiken släpper ut under sex veckor. Detta eftersom det uteslutande använder rester från skogs- och sågverksindustrin som bränsle. Det vill säga 100% förnybart!

Vi kan vara stolta över vår fjärrvärme som värmt svenskar ända sedan 40-talet. Med fjärrvärme kan vi ta vara på energin – i spill från skogen, värme från en industri eller ur avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Därför är det extra positivt att Energiföretagen, som numera är en förening för hela energibranschen, både el- och värmesektorn, uppmärksammar fjärrvärmen genom den här tävlingen.

Förutom äran och berömmelsen, prisas alla vinnarna med hundra värmande räddningsfiltar för människor på flykt som delas ut av Röda Korset.

Läs hela Energiföretagens nyhet!

Viktoria Raft, Fortum Värmes presschef

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-22

Kategorier