Det tronar upp sig likt en stor tårta i flera våningar. Grå idag men snart blir den rostbrunt elegant för att passa in i den anrika miljön kring den kända arkitekten Ferdinand Bobergs skapelser vid Värtahamnen. Även den gamla kungseken från den tiden står kvar och designen av biokraftvärmeverket har anpassats för att rädda den och de andra ekarna som också stod där. Det har funnits någon form av energiverksamhet här i över 160 år och nu tas nästa steg för att komma än längre ifrån det gamla fossila till det nya, förnybara. I maj inviger vi ”tårtan” som vi kallar den, eller egentligen världens största biokraftvärmeverk uppfört i stadsmiljö. Just nu är vi i slutfasen av driftsättningen och de senaste dagarna har el producerats för första gången. En del fjärrvärme har redan producerats under de senaste veckorna och värmt Stockholmarna.

Logistiklösningen är intrikat. Varje dygn kommer 12 000 kubik flis att omvandlas till el och värme till Stockholm. All lagring sker under jord i de gamla bergrummen som för länge sedan användes för att lagra olja. Den största delen av anläggningen ligger alltså under jord. Varje dygn kommer ett fullastat tåg med biobränslen och flera gånger i veckan angör fartyg Energihamnen. Fliset lastas av med eldrivna kranar och skyfflas sedan upp på transportband som för det in i lagret. Därifrån går transportband som för fliset in i pannan. Allt är noga uträknat och designat för att minimera lagringsbehov och miljöpåverkan. Det är därför det funkar att bygga i storstadsmiljö, där människor och industri får samsas om utrymme.

När biokraftvärmeverket är i full drift kommer nästan 200 000 hushåll att få el och värme från skogen genom det flis som kommer att användas som bränsle. Det fin-fina är att det flis som används är rester från skogs- och sågverksindustrin som inte kan användas till något annat. Få vet att redan idag är 80 procent av vår fjärrvärmeproduktion från förnybara eller återvunna bränslen men när biokraftvärmeverket är i full drift ökar det till 90 procent. Vi är snart i mål på 100 procent förnybar eller återvunnen energi  till Stockholm!

Viktoria Raft, Fortum Värmes presschef

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01