Nu öppnas portarna till biokolsanläggningen som Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stads trafikkontor har byggt tillsammans med Fortum Värme. Den 1-2 april är du välkommen till öppet hus att både titta och bidra.

Biokolanläggningen fungerar som en modern kolmila. Tillsammans kan du och alla andra stockholmare bidra med kvistar och grenar ur trädgården. När trädgårdsavfallet förkolnas bildas både biokol och klimatpositiv värme som Fortum Värme använder i fjärrvärmenätet.

Biokol kan användas i din och andra stockholmares trädgårdar och i stadens planteringar och är en jordförbättrare på flera sätt, samtidigt som kolet binds i marken i tusentals år istället för att släppas ut som koldioxid i luften.

Det finns goda skäl till varför projektet redan har rönt uppmärksamhet i Ny Teknik, Dagens Nyheter och många andra tidningar, även internationellt. Klimatpotentialen är nämligen stor.

Redan innan pilotstudien är avslutad har vi på Fortum Värme startat en studie med syfte att undersöka möjligheterna att producera biokol i stor skala. Preliminärt har vi beräknat klimatpotentialen till 100 000 ton koldioxid per år, som vi med naturens hjälp skulle kunna ta från atmosfären och binda i jorden samtidigt som vi producerar el och värme.

Det motsvarar det totala koldioxidavtrycket, inklusive konsumtion och resor, från så många som 10 000 invånare.

Världen är full av projekt som siktar på klimatneutral energiproduktion. Men det finns inte lika gott om projekt som har siktet ställt ännu högre. Det är såklart oerhört kittlande att kunna vara en del i att skapa någonting så banbrytande.

Och precis som resten av vår verksamhet så är det någonting som alla stockholmare är med och skapar tillsammans. Mycket av din fjärrvärme återvinns redan idag från energin i ditt avloppsvatten eller dina sopor. Och för att biokolet ska nå sin fulla potential krävs att du och alla grannar bidrar med era grenar och kvistar. Tillsammans kan vi arbeta mot klimatförändringarna! Den 1-2 april öppnas grindarna för första gången. Jag hoppas att vi ses!

Ulf Wikström, Fortum Värmes hållbarhetschef

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-22