Nu är det nedräkning. Nedräkning till invigningen av vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Nu återstår bara sex dagar till måndag 9 maj. Äntligen! Egentligen ville vi bygga redan i mitten av 2000-talet men bland annat kom en finanskris emellan och investeringsbeslutet fattade vi 2012. Redan 2013 satte vi spaden i jorden och sedan dess har som mest 1000 personer jobbat på bygget på samma gång. Vi räknar med att vi bidragit med långt fler än 10 000 årsarbeten sedan projekteringen initialt startade 2003.

Projektet har varit mycket utmanande och i alla delar har vi inte lyckats, den tragiska olyckan i november 2014 då två personer omkom och en skadades allvarligt kommer vi för alltid med sorg att bära med oss. Vi kan inte spola tillbaka tiden även om vi helst hade gjort det. Vad vi kan göra, och har gjort, är att vi ytterligare förstärkt ett redan fokuserat arbetsmiljöarbete och tagit viktiga kliv mot nollvisionen av olyckor – en nollvision som bara kan uppnås med samarbete mellan olika branscher och mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare.

Men projektet har också inneburit mycket glädje då vi har passerat milstolpe på milstolpe i uppförandet av den här viktiga pusselbiten i Stockholms framtida, förnybara, energisystem. Biokraftvärme bidrar inte bara till minskade utsläpp lokalt – utan även globalt då gammal, ineffektiv, fossilkraft trängs undan. Den har en alltmer central roll som reglerkraft då mer och mer väderberoende el kommer in i systemet och vi får högre krav på flexibilitet. Det är liksom själva finessen med kraftvärme – att vi kan producera maximalt med el och värme när det som mest behövs, oaktat om det blåser eller solen skiner. Att vår kraftvärme dessutom är 100 procent förnybar i det nya verket gör ju saken bara ännu bättre!

Vi räknar med minskade utsläpp i Stockholm med motsvarande det som biltrafiken släpper ut under sex veckor, globalt vilket är det viktigaste, är minskningen mycket större och motsvarar åtta månaders biltrafik i Stockholm. I vår strävan att utveckla den framtida attraktiva staden tillsammans med våra kunder och partners är det viktigt att se hela energisystemet. Elen från kraftvärmeverken i Stockholm kan också driva bilar och varje dygn det nya biokraftvärmeverket producerar el ger den över 1,5 miljoner Tesla-mil!

Vägen mot 100 procent förnybar eller återvunnen energi för Stockholm fortsätter och på måndag när vi inviger biokraftvärmeverket tar vi ytterligare ett stort steg. Ett steg vi alla här på Fortum Värme tillsammans med ägare, leverantörer och partners jobbat så hårt med för att få ta.

Jag ser verkligen fram emot måndag men kanske ännu mer till i höst när vi är i full drift och vi värmer stockholmarna med energi från skogen och fortsätter resan med att utveckla det framtida energisystemet i Stockholm.

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01