Värmen räcker till motsvarande en medelstor, svensk, stad. Och värmen kommer bara från renat avloppsvatten. Det är vad jag kallar kretsloppsutnyttjande! Och det är ju helt i linje med Fortum Värmes ambition – att återanvända så mycket energi som möjligt för att därmed höja resursutnyttjandet, minska el- och värmeproduktionens miljöpåverkan och bidra till skapandet av en hållbar stad.

Hammarbyverket började planeras redan på 1970-talet som ”Mårtensdalsverket”. Från början var det meningen att det skulle uppföras som ett oljeeldat värmeverk i sann ”fossil anda” som rådde på den tiden, och fungera som en reserv- och spetsanläggning med liten produktion. Men staden växte och värmebehovet ökade. 1983 tog Stockholms kommunfullmäktige beslut att bygga verket men nu med värmepumpar. Värmen skulle tas från renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk.

Idag består Hammarbyverket av sju värmepumpar med en total effekt på 225 MW och hetvattenpannor. Det räknas till världens största värmepumpsanläggning som utvinner fjärrvärme och fjärrkyla ur renat avloppsvatten. Enkelt uttryckt kan man alltså säga att allt det vatten du spolar ut från ditt boende värmer din egen lägenhet – om du är stockholmare. Många meter rör förbinder Henriksdals reningsverk med Hammarbyverket och har så gjort sedan redan från starten, för 30 år sedan. Snacka om att ligga i framkant vad gäller resursutnyttjande!

Viktoria Raft, Fortum Värmes presschef

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-29