Idag den 1 december har tidningen Byggnadsarbetaren utsett arbetet med att bygga det nya biokraftvärmeverket vid Värtan till Årets sämsta bygge. Det är knappast något vi gläds över, men med den tragiska olyckan inte ens en månad bort så kan jag förstå deras val även om jag inte delar den bild de målar upp av säkerhetsarbetet generellt vid byggarbetsplatsen.

För oavsett denna utnämning så är det som är viktigt att två personer har förolyckats hos en underentreprenör till oss i arbetet med byggandet av vårt biokraftvärmeverk i Hjorthagen, Stockholm. Vi är alla fortfarande väldigt tagna av dödsfallen och vi delar de anhörigas sorg djupt. Vi förstår att olyckan väcker reaktioner i omvärlden, inte bara hos oss. Men en säker arbetsmiljö har alltid haft och kommer alltid ha högsta prioritet på Fortum Värme. Denna olycka borde aldrig ha hänt och vi vet inte vad olycksfallet berodde på ännu. Vi tar alltid ansvar som byggherre, det är en del av vår hållbarhetspolicy. Vi kommer vända på varje sten för att få svaren på hur den tragiska olyckan kunde ske. Men min bestämda uppfattning är att det fortfarande är svårt att dra generella slutsatser av olyckan innan utredningarna är klara.

Vi är samtidigt helt beroende av våra entreprenörers förmåga att leva upp till våra högt ställda mål. Vi har en nollvision gällande arbetsplatsolyckor och har organiserat vårt arbete med sju arbetsmiljöexperter inom projektet. Vi har valt ut byggentreprenörer som vi bedömt ska kunna leva upp till våra högt ställda krav, och stora resurser läggs på arbetsmiljöarbetet även hos dem. Ett tjugotal skyddsombud finns kopplade till projektet, med full tillgång till alla delar i bygget och alla ronder. Ändå inträffar olyckor. Självklart är detta något som vi inte accepterar och vi tar upp alla olyckor, även små,  vid vår uppföljning av arbetet med entreprenörerna som vi anlitat.

Vi har ingen annan agenda än att skapa förutsättningar för maximal arbetssäkerhet och efterfrågar alltid leverantörens erfarenheter och resurser innan vi skriver avtal. Vi lyder under Lagen om offentlig upphandling, och därför är det inte möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingen. Däremot ställer vi krav på att våra entreprenörer uppfyller svensk lagstiftning och följer vår uppförandekod för leverantörer ”Supplier Code of Conduct”. Det innebära att de entreprenörer vi anlitar ska uppfylla alla svenska lagar och föreskrifter för en säker arbetsmiljö, och dessutom följa de krav som vi ställer för att säkra goda arbetsförhållanden. Det handlar om arbetstider, ersättningsnivåer och ett bra boende, allt detta ska ligga minst i nivå med branschpraxis i Sverige. Bryter man mot det är det avtalsbrott.

Men vi har ändå sett hur det förekommer olyckor, nu en med katastrofal konsekvens, så vi kan inte vara nöjda.

Det som nu sker inom Fortum, i hela koncernen, är att vi kommer gå igenom alla våra byggarbetsplatser, ytterligare skärpa kraven på våra leverantörer och partners, fokusera särskilt på de mest riskfyllda arbetsmomenten och verka för att internationell best practice inom byggverksamhet tillämpas hos de entreprenörer vi anlitar. Det ändrar inte på det som hänt, med jag hoppas innerligt att det gör att vi kan sätta stopp för allvarliga olyckor.

Ulf Wikström, Hållbarhetschef Fortum Värme

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier