Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Exergi i fokus

Rapporter och remissvar

Stockholm Exergi är aktiv som remissinstans för frågor som rör energibranschen. Här finns våra senaste remissvar och även relevanta rapporter som rör energibranschen.

Läs mer här

Välkommen till bloggen Exergi i fokus. Här presenterar och diskuterar vi aktuella branschfrågor, utredningar och politiska förslag. Blogginläggen består av opinionstexter, forskningsnyheter, krönikor, kommentarer till branschkollegors debattartiklar med mera.