Det kommer vara den största klimatåtgärden i Stockholms historia och göra att staden kan överträffa sina klimatmål. Men vi stannar faktiskt inte där.

När kolet fasats ut kommer fjärrvärmens resterande klimatpåverkan att vara begränsad och i huvudsak uppstå när vi producerar el och värme med avfallsbränslen. Avfallsbränslen är klimateffektiva idag och länge till, eftersom alternativet hittills har varit miljö- och klimatpåverkande deponier, där bland annat växthusgasen metan skapas. Egentligen minskar vi alltså klimatpåverkan när vi omvandlar energin i avfallet till el och värme.

Vi hade såklart kunnat stanna där, i våra ambitioner. Men jag är oerhört stolt över att vi vill ännu mer.

Ett problem idag rör all plast med fossilt ursprung i avfallet, som kan vara svårt att återvinna. Vi arbetar nu för fullt tillsammans med Stockholm och andra kommuner för att kunna realisera en återvinning av plast som på riktigt leder till att plasten återförs till kretsloppet. Det ser lovande ut och jag hyser stora förhoppningar om att våra avfallsförbränningsanläggningar ska utvecklas till riktiga kretsloppsverk för många olika material.

Där ska ändliga resurser som fosfor, metaller och andra material sorteras fram och återförs till samhället. Där ska biogas produceras som ersättning för fossila drivmedel. Och där ska storskalig produktion av biokol kunna skapa kolsänkor, alltså att vi tar koldioxid från atmosfären och binder den i jorden.

Runt hörnet väntar dessutom avskiljning av koldioxid från energiproduktion med förnybara bränslen. Vi har goda förutsättningar att göra Stockholms energisystem till en unik och betydelsefull kolsänka – fjärrvärmen kan i framtiden kopplas till negativa utsläpp där vi inte bara är klimatneutrala, utan så att säga städar bort växthusgaser från atmosfären. Och det är inga överdrivna önskedrömmar – om vi ska ha en chans att klara klimatmålen kommer allt detta att behövas.

Ulf Wikström, Fortum Värmes hållbarhetschef

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-22

Kategorier