Elproduktion från sol och vind, två väderberoende kraftslag, kommer att få en allt större betydelse i vårt energisystem. Därför råder det ingen tvekan om att biokraftvärmen, som redan idag har en central roll, kommer att ha en ännu viktigare roll i framtidens, än mer decentraliserade och väderberoende energisystem. Det har jag skrivit om många gånger förr.

Men det är ett faktum att vår huvudaffär, fjärrvärme, kan spela en stor roll för den fortsatta energiomställningen i Sverige och Europa. Fjärrvärmen bygger på några viktiga ledord: säker, ren och enkel – en lösning som bygger på att storskalsfördelar nyttjas i produktionen och distributionen. Utmaningen framåt är att fortsatt bygga vidare på ledorden samtidigt som storskalsfördelarna i produktion och distribution behöver samverka med mer decentraliserad och varierad produktion.

Personligen tycker jag det är en mer intressant situation idag och den skapar utrymme för nya affärsmodeller, nya former av samverkan med våra kunder och med andra producenter. Vi på Fortum Värme var tidigt ute med att försöka utveckla vår fjärrvärmeaffär. Det är öppen fjärrvärme ett bevis för. Öppen fjärrvärme är bland annat en katalysator som bidrar till fortsatt utveckling, konceptet är nu utvecklat ytterligare till ett samarbete mellan oss, Stockholm stad, Stokab, Ellevio och Stockholm Business Region. Syftet med det är att locka fler datahallar till Stockholm – datahallar med ett värmeöverskott som vi kan köpa och återvinna i våra nät, men också ett kylabehov – som vi kan tillgodose via vår fjärrkyla. Men detta innebär ju också ekonomiska tillväxtmöjligheter och arbetstillfällen för hela regionen. En win-win-win om du frågar mig.

Snabba förändringar ger nya möjligheter

Hela samhället genomgår stora förändringar just nu, mycket är drivet av den snabba tekniska och digitala utvecklingen. Precis som när vi tog fram Öppen Fjärrvärme, vill vi även nu ligga i framkant för att kunna bidra till byggandet av framtidens energisystem i Stockholm och den hållbara staden – en tydlig ambition från stadens beslutsfattare, som vi stödjer helhjärtat. Därför har vi nyligen sjösatt ett treårigt digitaliseringsprogram som fokuserar på smart energianvändning i fastigheter samt användning av data för ökad kundupplevelse.

”Smart energianvändning i fastigheter” syftar till att vi ska utveckla lösningar för just det – att använda energin på ett bättre sätt än idag. På så vis optimerar vi användningen och bidrar till ett mer flexibelt system där vi bidrar till en utveckling mot hållbara och smarta städer.

”Underhåll” syftar till att vi ser på möjligheter att (ännu) tidigare än vad vi gör idag, förekomma och lösa problem i exempelvis känsliga undercentraler så att vi kan hjälpa kunderna att på ett (ännu) tidigare stadium förebygga problem i stället för att akut tvingas lösa dem. Då oftast till en högre kostnad än om vi och kunderna tillsammans agerar proaktivt. Syftet är alltså att spara både tid och pengar och uppnå en bättre prestanda i systemet.

”Data”. Ja, vem talar inte om data idag? Data är möjlighet att förändra och påverka. Att analysera och tillämpa data ger oss möjligheter att utveckla de tjänster och produkter kunderna behöver – helst innan behoven uppstår. Ett mycket spännande område med stor potential med andra ord.

Idag börjar den Stora Biokraftkonferensen i regi av Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Årets höjdpunkt för alla oss frälsta biokraftvärmekramare. Jag kommer ägna stora delar av mitt föredrag till att berätta om all de möjligheter vi på Fortum Värme ser med digitaliseringen och ny teknik. Det här är just nu helt centralt för oss. Jag misstänker, och hoppas på, att biokraftvärmens roll i framtidens energisystem med hjälp av nya, hållbara och just digitala lösningar kommer att diskuteras livligt under de hår två dagarna. Jag hoppas vi ses där!

Anders Egelrud, Fortum Värmes vd

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-22