I veckan hade jag förmånen att delta i Sustainable Business Day, som samlar stora delar av Hållbarhetssverige. Titeln på programpunkten jag talade under var ”Återvinningsaffärer för en hållbar stad” och jag pratade om kopplingen mellan affären och hållbarhet. För oss inom Fortum Värme är hållbarhet och affärsmässighet ingen motsättning – tvärtom går det hand i hand. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och jag skulle säga att det är vårt DNA.

Eftersom hållbarhet är en så central del i vår verksamhet är det också en drivkraft när vi utvecklar nya affärsmodeller. Exempel på projekt som drivits på det sättet är Öppen Fjärrvärme och satsningen på biokol. Vi tittar nu också på en satsning som skulle möjliggöra mer återvinning och även biogasproduktion i anslutning till vårt avfallseldade kraftvärmeverk i Brista. Alla dessa initiativ bidrar till en hållbar utveckling av Stockholms stad.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och vi har lärt oss att utvecklingen av nya, hållbara erbjudanden bäst sker i samspel med andra aktörer. Ovan nämnda projekt har alla utvecklats tillsammans med kunder, partners, leverantörer och ägare.

Ett annat konkret exempel på hur vi driver affären med hållbarhet i fokus är bygget av Sveriges största kraftvärmeverk baserat på biobränsle, en anläggning som invigs 9 maj. Investeringen på nästan fem miljarder kronor är ett viktigt steg för att utveckla en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa.

Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling av Stockholms stad. Vi vill erbjuda 100 procent förnybar eller återvunnen energi som är resurssnål och utan nettopåverkan på klimatet. Nyckeln dit är föreningen av affärsmässighet och hållbarhet.

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01