Det är skogen som ger energin. Bränslet är restprodukter som blir över i sågverk, massabruk och skogsavverkning.

Biokraftvärmeverket har gett en dubbel klimateffekt. Eftersom vi kan minska användningen av fossila bränslen sänker vi koldioxidutsläppen i Stockholm med nästan 130 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad.

Den förnybara el som biokraftvärmeverket producerar konkurrerar samtidigt ut fossil kraftproduktion i Norden och Europa. Det har faktiskt en ännu större klimateffekt, motsvarande 450 000 ton mindre koldioxid per år. Det syns inte i vår eller Stockholms hållbarhetsredovisning, men är lika viktigt för oss och för klimatet.

Fler fakta om biokraftvärmeverket