Rengöring av cistern i Ropsten

Vi rengör vår cistern närmast knutpunkt Ropsten. Den kan tillfälligt lukta starkt eftersom vi behöver värma biooljan för att få den flytande men lukten är ofarlig. Vi har satt in åtgärder för att dämpa lukten. Arbetet pågår till slutet av februari och utförs även under helgerna. Välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor, telefon 020-31 31 51 eller  kundservice@stockholmexergi.se

 

Det är skogen som ger energin. Bränslet är restprodukter som blir över i sågverk, massabruk och skogsavverkning.

Biokraftvärmeverket har gett en dubbel klimateffekt. Eftersom vi kan minska användningen av fossila bränslen sänker vi koldioxidutsläppen i Stockholm med nästan 130 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad.

Den förnybara el som biokraftvärmeverket producerar konkurrerar samtidigt ut fossil kraftproduktion i Norden och Europa. Det har faktiskt en ännu större klimateffekt, motsvarande 450 000 ton mindre koldioxid per år. Det syns inte i vår eller Stockholms hållbarhetsredovisning, men är lika viktigt för oss och för klimatet.

Fler fakta om biokraftvärmeverket