Om du har fjärrvärme hemma bidrar du till:

Om du har fjärrvärme hemma bidrar du till:

  • Säkrad elproduktion till staden
  • Återvunnen energi av vatten och avlopp
  • Återvinning av sopor
  • Rening- & behandling av farligt avfall från sopor
  • Uppstart av materialsortering av sopor